Port Gdański na „topie”

sie 16, 2012 | Uncategorised

Natopie2Nie maleje światowe zainteresowanie możliwościami współpracy z Portem Gdańsk. Niezwykle rzadka w realiach transportu morskiego dynamika wzrostu obrotów „DCT” – terminalu kontenerowego w głębokowodnej, dostępnej także srogą zimą, części gdańskiego portu – dowiodła już wielokrotnie, że każda z podejmowanych przez kierownictwo ZMPG SA wizyta oficjalna, może być zapowiedzią nowych kierunków wymiany handlowej lub przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

Natopie1Rok 2011, mimo kryzysu w światowym handlu, przyniósł morskiemu portowi w Gdańsku czwarty wynik w historii: 25,3 miliona przeładowanych ton. Mimo odczuwalnego we wszystkich europejskich portach spowolnienia wymiany towarowej, gdański port utrzymuje wciąż 11 regularnych linii łączących go z 15 krajami: 7 linii kontenerowych ( w tym jedna oceaniczna ), 3 linie drobnicowe dla ro-ro i ruchu pasażerskiego, samochodów osobowych i drobnicy konwencjonalnej oraz linię dla ładunków masowych. Obok „Maersk Line” – stałe połączenia żeglugowe z Gdańskiem – obsługują: „Euro Marine Logistics NV”, „Mibau”, PŻB, „Seaway Logistics”, „Team Lines”, „Team Lines / CMA CGM” i „Unifeeder”.

W wyniku kolejnych negocjacji ZMPG SA, w ciągu minionego roku podjęta została budowa Gdańskiego Terminalu Masowego na Nabrzeżu Bytomskim (realizowana przez „Malteurop Polska” Sp. z o.o., będąca znaczącą perspektywą dla pomorskich rolników), czy Chłodni Składowej Ryb w Wolnym Obszarze Celnym (inwestycja „Północno-Atlantyckiej Organizacji Producentów”, umożliwiająca składowanie mrożonych ryb w sześciu poziomach na powierzchni ponad 7 tys. metrów kwadratowych), rozpoczęła się rozbudowa bazy przeładunkowej „Portu Północnego” (realizowana z gwarancjami finansowymi belgijskiej grupy „Sea-Invest”). Port planuje też dalszą rozbudowę głębokowodnych baz przeładunkowych – w tym dedykowanej obsłudze kontenerów – umożliwiających rozwój funkcji dystrybucyjnych w regionie Morza Bałtyckiego. Dynamice ich rozwoju i wzrostowi znaczenia sprzyja szereg inwestycji, jak budowa bazy magazynowania ropy i produktów ropopochodnych PERN, czy towarzyszących: budowa autostrady A1 z tunelem pod Martwą Wisłą i Pomorskiego Centrum Logistycznego.

W tym kontekście, piątkowi (10 sierpnia) Goście z Republiki Kazachstanu mogą także zainicjować nowe zapisy w historii gdańskiego portu. Dla Szefa Delegacji, Yerika Utembayeva była to jedna z pierwszych wizyt gospodarczych po odebraniu nominacji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Polsce. W rozmowach z Prezesem Zarządu dr. Ryszardem Strzyżewiczem i Julianem Skelnikiem, Dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej, Marketingu i Promocji ZMPG SA podkreślono zarówno potrzebę, jak i możliwości bliskiej współpracy.

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA