Port Gdańsk z myślą o przyszłych kontrahentach inwestuje w infrastrukturę drogową

sie 28, 2023 | Port Gdańsk

W Porcie Gdańsk dobiegła końca budowa wewnętrznej drogi wraz z systemem kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu w okolicy terminala kontenerowego Balti Hub. Dzięki tej inwestycji możliwy jest dojazd do atrakcyjnych terenów przeznaczonych do komercjalizacji.

Droga o betonowej nawierzchni liczy ok. 350 m długości i 7 m szerokości. Zlokalizowana jest między ulicami: Kontenerową i Antoniego Grabarczyka. Przeznaczona jest pod intensywny ruch ciężki. Ma sześć zjazdów – po dwa na każdą nieruchomość przewidzianą do dzierżawy.

W ramach zadania wykonano kompleksowe odwodnienie drogi oraz terenów przeznaczonych do komercjalizacji – wybudowano sieć kanalizacji deszczowej – grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią oraz zbiornik retencyjno-rozsączający, umożliwiający odbiór wód opadowych i roztopowych z nowo wybudowanej drogi i terenów przewidzianych do dzierżawy. Co ważne wykonano też uzbrojenie wielobranżowe (wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieci elektroenergetyczna i teletechniczna).

„Wszystko z myślą o przyszłych kontrahentach, również takich których działalność może wymagać ponadnormatywnego zapotrzebowaniu na media – np. magazyny wysokiego składowania z kontrolowaną temperaturą. Działamy tak, aby Port Gdańsk był gotowy na rosnące potrzeby rynkowe. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy od kilku lat najszybciej rozwijającym się portem w Europie. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na najem terenu o pow. 3,2 ha, który został uzbrojony oraz skomunikowany w ramach tej inwestycji” – wyjaśnia Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

Dzięki temu przedsięwzięciu możliwy jest dojazd do atrakcyjnych terenów przeznaczonych do komercjalizacji – lokalizacji nowych terminali przeładunkowo-składowych w Porcie Zewnętrznym, w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego Baltic Hub.

Zadanie było realizowane w trybie „zaprojektuj i buduj”. Umowa została podpisana na początku 2021 r. Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: Roverpol Sp. z o.o. i Rover Infraestructuras SA. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 12,8 mln zł.

Źródło: ZMP Gdańsk