Port Gdańsk – przez inwestycje do zwiększenia potencjału przeładunkowego

sty 14, 2016 | Port Gdańsk

1abcporgdanklu

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego jest pierwszym z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będącego największym jak dotąd programem inwestycyjnym dedykowanym największemu w polskich portów. 13 stycznia 2016r.na uroczystości wieńczącej tę inwestycję władze Zarządu Morskiego Portu Gdańsk nakreśliły perspektywy rozwoju portu w kontekście dalszych planów inwestycyjnych oraz systematycznie rosnącego potencjału przeładunkowego Portu Gdańsk.

Część oficjalną spotkania z zarządem, głównym wykonawcą inwestycji oraz przedstawicielami władzy lokalnej otworzyło wystąpienie Doroty Raben, prezes ZMPG. Pani Dorota Raben zwróciła uwagę na to, że finalizacja inwestycji była możliwa dzięki funduszom unijnym. Koszt funkcjonującego już terminalu wyniósł ok. 30 mln euro. Pieniądze przekazane z pośrednictwem unijnego programu rozwojowego stanowią 1/3 tej sumy.

-Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że port gdański stanowi początek korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Położenie czyni z gdańskiego portu kluczowy węzeł logistyczny oraz ważne ogniwo w układzie intermodalnym w skali całego kraju. Dlatego terminal intermodalny jest bardzo ważnym elementem oferty naszego porty- rozpoczęła Prezes ZMPG.

Intencją rozpoczęcia projektu rozbudowy terminala intermodalnego było zapewnienie lepszych warunków technicznych oraz możliwości operacyjnych. Celem przedsięwzięcia było także doprowadzenie do równowagi wszystkich funkcji terminalu(zdolności składowych i manipulacyjnych przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża). Wynikiem realizacji całej koncepcji jest sprawniejsza realizacja obsługi przewozów drogowo-morskich, kolejowo -drogowo-morskich oraz kolejowo morskich.

 Roczna zdolność przeładunkowa terminalu usytuowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim wynosi 100 tysięcy TEU. Rozbudowa terminalu kontenerowego jest początkiem obliczonej na 5 lat serii projektów. Listę inwestycji, które w perspektywie kilku lat zaczną mieć istotny wpływ na kształtowanie się rosnącego potencjału przeładunkowego Portu Gdańsk otwiera pogłębienie Toru Wodnego w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku oraz budowa nowego uniwersalnego nabrzeża w Porcie Zewnętrznym. Koszt 5 letniego programu inwestycyjnego jest szacowany na ok. 1 mld zł.

Dopełnieniem dla wyżej wspomnianych działań jest tunel pod Martwą Wisłą. Dzięki tej inwestycji oddany właśnie do użytku intermodalny terminal kontenerowy przy Nabrzeżu Szczecińskim będzie znakomicie skomunikowany zarówno ze wszystkimi drogami krajowymi, jak i autostradą A1.

Okazją do zaprezentowania osiągnięć portu było również podsumowanie wyników przeładunkowych za 2014r. Padł kolejny rekord w historii portu. Port Morski Gdańsk zamknął ubiegły rok imponującym wynikiem 36 mln ton przeładowanych towarów. Oznacza to, że w ciągu roku nastąpił 11% wzrost obrotów towarowych, a sam Port Gdańsk przeładowuje o 100% ładunków niż jeszcze 8 lat temu.

– Możemy być dumni z naszego portu. Stał się on nie tylko jednym z głównych portów kraju, ale przede wszystkim ważnym ośrodkiem na portowej mapie regionu bałtyckiego i Europy. Dzisiejszy dzień był zwieńczeniem wszystkich naszych wieloletnich starań. Przed nami kolejne wyzwania- podsumowała Dorota Raben.

Następnie mikrofon przekazano dyrektorowi regionu północ firmy STRABAG, reprezentantowi wykonawcy całego przedsięwzięcia.

– Półtora roku temu po wygranym przetargu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przyznał nam prawo do realizacji kontraktu. Inwestycja była prowadzona w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Tym samym byliśmy odpowiedzialni również za sporządzenie dokumentacji projektowej. Etap prac projektowych trwał pół roku. Intermodalny terminal kontenerowy zbudowano w ciągu 7 miesięcy po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę-relacjonował przedstawiciel STRABAG.

Łącznie inwestycją objęto obszar liczący blisko 4 ha, z czego 2,57 stanowiła powierzchnia przebudowy placu zewnętrznego kontenerów. Na pozostałych 1,14ha przebudowano zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny terminalu. Wzmocniono również podłoże pod 11 tys. m2 placów manewrowych, przebudowano plac składowania kontenerów wraz z placem dla kontenerów zawierających materiały niebezpieczne. Dodatkowo wykonano portal wjazdowy oraz przedłużono stanowiska dla żurawi Kone. Austriacki koncern STRABAG wykonał dla ZMPG łącznie 39 tys. m2 powierzchni betonowych i rozbudował sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, jak również przebudował sieć gazową.

– Motto naszego przedsiębiorstwa brzmi „Teams Work.” Pomyślność każdej inwestycji zależy głównie od ludzi, którzy są w nią zaangażowani. Jesteśmy przekonani, że nasz koncern może odnieść sukces tylko wspólnie, działając jako jeden zespół firm-zakończył przedstawiciel koncernu.

W imieniu władz Gdańska wypowiedział się wiceprezydent Andrzej Bojanowski.

Przypomniał on, że w 2003r rozpoczęto przebudowę nabrzeży portowych. W tamtym okresie rozwój portu blokował brak dostępu do funduszy europejskich, dlatego plan rozbudowy intermodalnego terminala kontenerowego odłożono do czasu pojawienia się nowej perspektywy unijnej, kiedy to pojawiły się środki na jego realizację. 

– Budowa kolejnych terminali tak w Gdański, jak i w Gdyni wiąże się z koncentracją tego biznesu w województwie Pomorskim oraz w rozpoczynającym się na Pomorzu ciągu autostradowym VI Europejskiego Korytarza Transportowego. To właśnie z takich operacji państwo polskie czerpie dochód narodowy, dlatego rozwój działalności portu jest ściśle związany z pomyślnością sektora portowego- skonkludował wiceprezydent Gdańska.

Część oficjalną zwieńczyło symboliczne przekazanie zakończonej inwestycji z pod opieki generalnego wykonawcy do rąk inwestorów.

 

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big