Port Gdańsk: Plan inwestycyjny do 2020 r.

wrz 26, 2013 | Port Gdańsk

1portgdanskptakZarząd Morskiego Portu Gdańsk planuje przeprowadzić w nowej perspektywie unijnej (2014-20) szereg inwestycji współfinansowanych ze środków UE, związanych przede wszystkim z rozbudową lub modernizacją nabrzeży.

Planowane są następujące inwestycje:
• Rozbudowa Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej. Zakres prac ma objąć wbicie nowej ścianki szczelnej na długości 328 m, wykonanie nowego oczepu i umocnienie dna. Głębokość przy nabrzeżu ma zostać zwiększona do 11,2 m (dopuszczalne zanurzenie statków wynosić będzie 10,6 m). Nabrzeże ma zostać przygotowanie do przyjmowania statków o wymiarach do 250×35 m;
• Modernizacja Nabrzeża Mew z przyległym Nabrzeżem Postojowym. Zakres prac obejmuje przebudowę nabrzeża na długości 230 m;
• Odbudowa Nabrzeża Oliwskiego na długości 260 m, dzięki czemu osiągnie ono długość 790 m. Przeprowadzone mają też zostać prace pogłębieniowe, co pozwoli na zwiększenie głębokości do 11,2 m;
• Rozbudowa Nabrzeża Przemysłowego. Inwestycja ta ma składać się z budowy 300 m nowego i rozbudowy 680 m istniejącego nabrzeża. W planach są też m.in. umocnienie dna i montaż nowych stanowisk do cumowania. Prace pogłębieniowe mają przyczynić się do zwiększenia głębokości przy nabrzeżu do 10,0 m (maksymalne zanurzenie statków: 9,35 m). Po modernizacji przy nabrzeżu będą mogły cumować statki o maksymalnych wymiarach 190×25 m;
• Przebudowa Nabrzeża Zbożowego i Nabrzeża Wisłoujście. W ramach tego działania planowane jest wydłużenie Nabrzeża Zbożowego (cumowniczego, bez możliwości dokonywania na nim przeładunków) do 800 m i zwiększenie dopuszczalnego zanurzenia do 6 m. Dopuszczalna wielkość statków mogących cumować przy tych nabrzeżach po modernizacji wynosić będzie 250×35 m;
• Przebudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny: zwiększenie długości do 800 m, wykonanie ścianki szczelnej, pogłębienie nabrzeża do 11,2 m (zanurzenie do 10,6 m), zwiększenie dopuszczalnej wielkości statków do wymiarów 250×35 m.

Na ww. inwestycje ZMPG otrzymała w tym roku dofinansowanie z UE na sfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej i środowiskowej. Środki pochodzą z Programu Rocznego TEN-T, czyli specjalnego funduszu Komisji Europejskiej, w przypadku którego beneficjentami są podmioty realizujące inwestycje w dziedzinach m.in. zrównoważonego i ekologicznego transportu, ochrony środowiska oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szacunkowy koszt dokumentacji to 4,5 mln zł. Z UE przyznano 50% tej kwoty (560 tys. euro). Był to jedyny wniosek aplikacyjny o środki z Programu Rocznego TEN-T, na który Komisja Europejska przyznała w tym roku dofinansowanie dla polskiego beneficjenta. Do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgłoszono 31 wniosków o dofinansowanie, a resort przekazał do KE ostatecznie 4 wnioski. Całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji ma się zakończyć do 2015 r.

Trzy inne inwestycje planowane w najbliższych latach w Porcie Gdańsk zostały zapisane w „Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)” – przyjętej w tym roku przez Radę Ministrów – jako działania konieczne do dofinansowania ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-20. Są to następujące inwestycje:
• „Budowa Nabrzeża Północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym” (szacowana wartość projektu – 54 mln zł);
• „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” (362 mln zł);
• „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku” (152 mln zł).

Inwestycje te znajdują się na liście podstawowej inwestycji do sfinansowania w nowej perspektywie przy udziale ze środków Funduszu Spójności bądź CEF. To ostatnie źródło (Connecting Europe Facility, czyli Instrument „Łącząc Europę”) to nowy fundusz pomocowy dla krajów członkowskich, który będzie funkcjonował w perspektywie 2014-20. Zostanie do niego przeniesiona część środków z Funduszu Spójności. CEF ma służyć działaniom na rzecz zrównoważenia transportu: ze środków tego programu będą finansowane inwestycje w transport kolejowy, morski, śródlądowy, intermodalny i związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Inna inwestycja w Porcie Gdańsk, związana z rozbudową nabrzeży – czyli projekt pn. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk – została w sierpniu br. zatwierdzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych do dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jeszcze w perspektywie 2007-13, w ramach Działania 7.4, związanego z rozwojem transportu intermodalnego. Gdański projekt jest jednym z 14 inwestycji w transport intermodalny, którym CUPT zatwierdził w sierpniu dofinansowanie. Sukcesywnie prezentujemy na portalu rynekinfrastruktury.pl wszystkie 14 projektów – niedługo szczegółowo opiszemy też projekt zaplanowany przez ZMPG.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. w Porcie Gdańsk przeładowano w sumie 13 990,4 tys. ton towarów. Jest to wynik o 33,5% lepszy od analogicznych statystyk dotyczących I połowy 2012 r. i o 15,4% wyższy niż zakładały szacunki Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl