Port Gdańsk nawiązuje bliższe relacje z rynkiem białoruskim

mar 28, 2017 | Port Gdańsk

9

23 marca 2017 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk gościł przedstawicieli Bremino Group – białoruskiej firmy utworzonej pierwotnie z myślą o stworzeniu wewnętrznego operatora logistycznego, który mógłby obsługiwać duże tranzytowe przepływy towarowe na Białorusi.

ZMPG i Bremino podpisały list intencyjny, w którym firmy zadeklarowały nawiązanie współpracy polsko-białoruskiej. Jej głównym celem ma być optymalizacja przepływu ładunków pomiędzy oboma państwami przy wykorzystaniu potencjału Portu Gdańsk oraz nowo otwartego centrum logistycznego w Bruzgach na Białorusi. Wizyta Bremino w Gdańsku to kolejny krok portu w kierunku realizacji postulatów zawartych w „Strategii rozwoju Portu Gdansk do roku 2027”. Głównym zamiarem jest tu rozwój funkcji logistycznych i dystrybucyjnych w porcie, ale także wzmocnienie udziału Portu Gdańsk w obsłudze naturalnego zaplecza logistycznego, do którego zalicza się również Białoruś.

Bremino Group realizuje duże projekty inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury logistycznej na Białorusi. Oferuje także usługi logistki celnej i magazynowej oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

W grudniu 2016 r. firma Bremino Group otworzyła w Bruzgach przy granicy z Polską swoje pierwsze centrum transportowo – logistyczne. Jego zadaniem będzie obsługa ładunków tranzytowych kierowanych m.in. z Europy przez Polskę na wschód przez Białoruś lub w relacji odwrotnej.

Grupa ma w planach dalszy rozwój przygranicznej sieci centrów logistycznych oraz multimodalnych parków przemysłowo-logistycznych. Celem Bremino jest bowiem stworzenie uniwersalnej platformy łączącej logistykę z przemysłem dla dostaw, składowania, dystrybucji oraz produkcji dóbr z przeznaczeniem na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw.

W najbliższych planach Bremino Group ma utworzenie kolejnych dwóch centrów logistyczno-dystrybucyjnych, jednego zlokalizowanego w Berestowicy, ponownie przy granicy polsko-białoruskiej ,oraz w Orszy przy granicy białorusko-rosyjskiej.

Jak podkreślano na spotkaniu z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., Bremino poprzez zacieśnienie współpracy z takimi portami morskimi jak Gdańsk, Kłajpeda, Ryga, Ventspils oraz Tallin zamierza rozwijać na Białorusi dystrybucję z przeznaczeniem na rynek Wspólnoty Niepodległych Państw .

Odległość Portu Gdańsk od białoruskiego centrum logistycznego to zaledwie 600 km, co daje możliwość sprawnego transportu ładunków przy wykorzystaniu potencjału Gdańska oraz centrum w Bruzgach. Zwiększenie wymiany towarowej pomiędzy oboma krajami to kolejny element polityki portu nakierowanej na przywrócenie znaczenia Portu Gdańsk na rynkach z naturalnego południowego i wschodniego zaplecza portu.

W rozmowach z Białorusinami aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Chłodni Gdańsk oraz terminalu kontenerowego DCT, którzy po spotkaniu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk zaprezentowali gościom swój potencjał terminalowy i perspektywy dalszego rozwoju sfery logistycznej Gdańska.

 

Port Gdańsk