Port Gdańsk na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „InfoGlobMar 2014”

cze 10, 2014 | Port Gdańsk

1ainfod6 czerwca 2014 roku, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, obradowała VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „InfoGlobMar”. Jej organizator – Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG, współpracując w tym roku z Katedrami Logistyki i Systemów Transportowych oraz Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni – zaproponował pracę w trzech zespołach problemowych: „Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym”, „Ryzyko w działalności gospodarczej” oraz „Wyzwania i problemy transportu morskiego”.

Do udziału w „InfoGlobMar” zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele polskich portów morskich. W imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA wystąpił z wykładem pt. „Wyzwania stojące przed polskimi portami morskimi na przykładzie Portu Gdańsk” Julian Skelnik, Dyrektor ds. Kontaktów Zagranicznych i PR.

Port gdański, dzięki osiągnięciom ostatnich lat i rysującym się perspektywom rozwojowym, wielokrotnie przywoływany był w kolejnych wystąpieniach, jako przykład właściwego reagowania na zmiany zachodzące na bałtyckim rynku żeglugowym.

Uczestnicy Konferencji zajmowali się w zespołach problematyką konkurencyjności na rynku transportu morskiego, udziałem wodnego transportu śródlądowego w łańcuchach logistycznych, kierunkami rozwoju rynku żeglugi promowej i wycieczkowej na Bałtyku, rolą przewozów intermodalnych, innowacyjnością w branży TSL, a także metodami sztucznej inteligencji w prognozowaniu ryzyka bankowych systemów informatycznych, czy znaczeniem kapitału społecznego dla utrzymania dynamiki handlu w rejonie Bałtyku.

Janusz Kasprowicz