Port Gdańsk na Międzynarodowych Targach Morskich Baltexpo

wrz 9, 2015 | Port Gdańsk

1abcportgdanskstoisko

Już po raz XVIII w Gdańsku odbywają się Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo – największe w Polsce wydarzenie branży morskiej, które jak co roku zgromadziło nie tylko przedstawicieli przedsiębiorstw reprezentujących jeden z najlepiej rozwijających się w kraju sektorów gospodarki, ale również przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządów i organizacji branżowych.

Obecność na targach zaznaczył także Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., który na swoim stoisku już pierwszego dnia miał okazję gościć szereg ważnych osobistości, w tym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Panią Dorotę Pyć, czy Panią Monikę Niemiec-Butryn – Zastępcę Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Jak co roku wydarzenie podzielono na kilka bloków tematycznych takich jak: Infrastruktura Portów i Przemysłu Morskiego, Transport i Logistyka Morska, Żegluga, Bezpieczeństwo i Ochrona Portów oraz Żeglugi, czy Przemysł Okrętowy i Offshore.

Trzydniowemu wydarzeniu towarzyszą także liczne sesje konferencyjne. Pierwszy dzień Baltexpo otworzyła konferencja poświęcona tematyce Transportu Morskiego i Rozwojowi Portów Morskich, w ramach której omawiano m.in. zagadnienia dotyczące roli transportu morskiego w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i jego znaczenia dla polskiej gospodarki.

W drugiej części dnia specjaliści z branży dyskutowali na temat stanu infrastruktury punktowej i liniowej oraz jej przygotowania do obsługi polskiego importu. Tu głos zabrali przedstawiciele wszystkich trzech portów polskich, w tym Pani Dorota Raben – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, którzy wraz z Profesorem Andrzejem Grzelakowskim – moderatorem sesji, podjęli próbę zidentyfikowania i zhierarchizowania obecnych potrzeb oraz przyszłych oczekiwań eksporterów i importerów, spedytorów, operatorów logistycznych łańcuchów dostaw, a także przewoźników, operatorów portowych i zarządców infrastruktury portowej odnośnie infrastruktury niezbędnej do sprawnej obsługi ładunków polskiego handlu zagranicznego.

Półtoragodzinna sesja posłużyła także określeniu możliwości rozwoju handlu zagranicznego drogą morską przez polskie porty morskie. Paneliści dyskutowali tu o dotychczas wprowadzonych udogodnieniach, które przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności polskich portów na rynku europejskim, ale również poruszono kwestię innych regulacji i niezbędnych dalszych usprawnień, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do redukcji zarówno kosztów transportu, jak i logistyki ładunków via porty polskie.

 

Port Gdańsk