Port Gdańsk na Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2017

kwi 19, 2017 | Polskie nowości

1 portgdansk

13 kwietnia w Amber Expo Gdańsk już po raz piąty odbyło się Forum Transportu Intermodalnego Fracht. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego oraz Prezydenci Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia.

Port Gdańsk podobnie jak w latach poprzednich został Partnerem Forum.

Tegoroczny Fracht poświęcony był rozwojowi transportu intermodalnego w Polsce w aspekcie jego wpływu na sprawność i efektywność funkcjonowania systemu transportowego i logistycznego kraju.

Poruszono także kwestię aktualnej sytuacji portów morskich i wyzwań rozwojowych stojących przed nimi. W dyskusji brali udział przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, terminali kontenerowych DCT i BCT, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz przewoźnika PKP LHS.

W debacie stanowiącej podsumowanie aktualnej sytuacji w zakresie obsługi towarowej w portach polskich uwypuklono m.in. znaczenie wprowadzonych udogodnień graniczno-celnych na granicach morskich kraju, które od kilku lat skutecznie przyczyniają się do intensywnego wzrostu obsługi towarowej w portach. Uczestnicy debaty wiele miejsca poświęcili także inwestycjom infrastrukturalnym, tak portowym, jak i terminalowym, które istotnie wzmocniły pozycję portów polskich zwłaszcza w zakresie obsługi transportu intermodalnego. Nie wyczerpują one jednak potrzeb jakie stoją w tym zakresie przed polskimi ośrodkami portowymi.

Bogaty program planowanych przedsięwzięć rozwojowych, które w najbliższym czasie zrealizowane będą w Porcie Gdańsk zaprezentował Marcin Osowski – Dyrektor ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Ostatnią część Forum poświęcono rozwojowi nowych szlaków komunikacyjnych w Polsce i poza jej granicami w tym m.in. Via Carpatia i Rail Baltica oraz Jedwabny Szlak. Podjęto próbę dokonania oceny ich wpływu na obecny kształt transportu intermodalnego oraz znaczenie dla konkurencyjności polskich portów morskich.

Tegoroczne Forum jak co roku poprzedzone zostało wizytą studyjną. W roku ubiegłym uczestnicy mieli okazję zapoznać się z potencjałem gdańskiego portu, w tym roku przyjęli zaproszenie Terminalu Kontenerowego DCT, który zaprezentował efekty swojej rozbudowy i nowych możliwości operacyjnych.

Źródło: portgdansk.pl