Port Gdańsk na Forum FRACHT 2014

kwi 10, 2014 | Port Gdańsk

1frachtportgdanskJuż po raz wtóry, w należącym do Międzynarodowych Targów Gdańskich SA „Amber Expo”, zasiadła Konferencja „FRACHT”. Jak przed rokiem, gościem honorowym był Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Na uroczyste otwarcie Forum przybyli także m.in. Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Ryszard Świlski, Wicemarszałek Pomorski. Konferencja skierowała jednak swój program głównie do praktyków i młodzieży przygotowującej się do zawodu w branży TSL – przyszłych transportowców, spedytorów i logistyków.

Wszyscy zabierający głos byli zgodni w ocenie wzajemnej relacji między rozwojem gospodarczym kraju i wzrostem PKB Polski, a budową sprawnej sieci transportowej. Przedsiębiorcy, eksperci i politycy potwierdzali, że bez rozwoju transportu morskiego i naszych portów nie da się budować silnej gospodarki. Istotna jest zarówno konsekwencja w realizacji programu odblokowania komunikacyjnego polskich portów, jak i tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania przewozów intermodalnych. Aktywny udział portów w przewozach szynowo-drogowo-morskich zawiera esencję ich miejsca w międzynarodowej wymianie handlowej.

Trudno przecenić walor wspólnego i nieustającego wskazywania i likwidowania „wąskich gardeł” struktury logistycznej. Owocuje to skracaniem czasu dostaw, zmniejszaniem kosztów przewozu i poprawą jakości usług transportowych. – Polska – powtórzył Wicepremier Janusz Piechociński – musi wykorzystać swoją centralną lokalizację w Europie i zdyskontować historyczną szansę optymalnego ulokowania przyznanych przez Unię Europejską dużych dotacji.

– W ponad 60 miliardach tono-kilometrów realizowanych ostatnio rocznie w sieci przewozów intermodalnych Unii Europejskiej, Polska ma zaledwie 3,3% udziału – ocenił Minister Zbigniew Klepacki. – Ten wskaźnik wymaga szybkiej poprawy, bo niczym gospodarczy barometr ocenia szanse zwiększenia tzw. „prędkości handlowej” i wzrostu PKB. Kluczową rolę portów morskich widzi cała branża TSL. Usprawnienie kolejowej i drogowej dostępności portów, wraz z tworzeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej i logistycznej, jest obecnie naszym polskim priorytetem.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA – jako partner Forum FRACHT – jest żywo zainteresowany, by wszyscy uczestnicy logistycznego łańcucha dostaw stale pamiętali o dobrodziejstwie własnego dostępu do bałtyckich i oceanicznych szlaków transportowych. – Z wielką uwagą śledzimy wszelkie informacje na temat rozwoju transportu intermodalnego oraz dostępu kolejowego, gdyż od tego rodzaju transportu zależy w dużym stopniu realizacja naszej strategii – podsumował Ryszard Mazur, Dyrektor Biura Rozwoju Portu w trakcie debaty panelowej poświęconej korzyściom i przyszłości transportu intermodalnego oraz ponadregionalnemu znaczeniu trójmiejskiego węzła kolejowego. – Port Gdańsk posiada i rozwija potencjał ukierunkowany na obsługę znacznie odleglejszego zaplecza, niż tylko obszar Regionu Pomorskiego. Myślimy o tranzycie, czyli o ładunkach zagranicznych, dla których – ze względu na odległości – najbardziej efektywny powinien być transport kolejowy. Skomunikowanie z zapleczem – w związku ze spodziewanym przyrostem obrotów naszego portu w następnych latach – okaże się wąskim gardłem, jeżeli szybko nie zagwarantujemy realizacji planowanych inwestycji kolejowych.

Janusz Kasprowicz