Port Gdańsk gościł dziekanów kierunków transportu polskich uczelni

lis 10, 2014 | Port Gdańsk

1portgdanskdziekanDoroczne – już 12-te seminarium dziekanów kształcących logistyków i inżynierów transportu zorganizowano tym razem w Trójmieście. Jego organizacji podjęli się Dziekani Wydziału Nawigacyjnego, Profesorowie Akademii Morskiej w Gdyni – dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit oraz dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński. Pod honorowym przewodnictwem Dziekana Dziekanów prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, w dniach 3-5 listopada 2014 roku, spotkało się kilkudziesięciu wykładowców reprezentujących 16 uczelni z całego kraju.

Forum nauczycieli akademickich jest zwykle okazją wymiany informacji o trendach przemian w transporcie i płaszczyzną konfrontacji metodyki nauczania. Nie bez znaczenia są doświadczenia przekazywane naukowcom przez praktyków. Tym razem skorzystano z wykładu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, dra. inż. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego pt. Wpływ konwencji międzynarodowych na rozwój przemysłu i transportu morskiego”. Kpt. ż. w. Jędrzej Mierzewski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych DCT Gdańsk przedstawił warunki funkcjonowania i plany rozwojowe Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Porcie Północnym Gdańska. Na temat możliwości finansowania badań w programie ramowym Horyzont 2020 mówiła Renata Downar-Zapolska z Politechniki Gdańskiej, a Poseł RP Bartłomiej Bodio i Przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Komisji Infrastruktury zaprezentował formy współpracy jednostek naukowych w ramach Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych.

Uczestnicy forum zwiedzili symulatory gdyńskiej Akademii Morskiej, Planetarium z najnowocześniejszym w Polsce projektorem ZKP-4 Carla Zeissa, Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem (Tristar) w Gdyni oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Napięty program pomieścił także wizytę w wieży Kapitanatu Portu Gdańsk. Gości podjęła Prezes Zarządu ZMPG SA Dorota Raben, wraz z Dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Portu Ryszardem Mazurem przedstawiając aktualne możliwości przeładunkowe terminali i założenia inwestycyjne portu.

Janusz Kasprowicz