Porozumienie pomiędzy ULC a MTBiGM w sprawie prowadzenia ewidencji morskich nadajników niebezpieczeństwa

lis 11, 2013 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

1porozumieniezm5 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego a Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia ewidencji morskich nadajników niebezpieczeństwa. Porozumienie podpisał Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski oraz Wiceminister ds. gospodarki morskiej Dorota Pyć.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MTBiGM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa, które zmieniło funkcjonujący do tej pory system prowadzenia ewidencji nadajników sygnału niebezpieczeństwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowały porozumienie, na mocy którego Prezes ULC będzie kontynuował prowadzenie ewidencji morskich nadajników sygnału niebezpieczeństwa (EPIRB). Nadajniki wpisywane do ewidencji to nadajniki niebezpieczeństwa 406MHz, które są na wyposażeniu statków powietrznych (ELT – nadajnik sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego), jednostek pływających (EPIRB – morski nadajnik sygnału niebezpieczeństwa) zarejestrowanych w Polsce i nadajniki używane przez obywateli polskich (PLB – osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa). Obecnie w ewidencji zarejestrowanych jest: 339 nadajników ELT, 590 nadajników EPIRB i 762 nadajników PLB.