Porozumienie Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej

maj 13, 2018 | Port Gdynia

02pkp

W dniu 10 maja 2018 roku w siedzibie Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej”.

Inicjatorami oraz sygnatariuszami Porozumienia zostali: Polskie Koleje Państwowe S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez Pana Prezesa Adama Mellera, Zarząd Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S.A., a także szereg największych operatorów terminali i centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie kraju: PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,  PKP Cargo Centrum Logistyczne  w Medyka-Żurawica, Śląskie Centrum Logistyki S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A., Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. J., Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o..

Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo – Wschodniej”, co umożliwić ma współpracę w zakresie promowania potencjału tych podmiotów  wśród klientów usług logistycznych w kraju i zagranicą. Organizacja ma także integrować interesariuszy w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także wdrażania najnowszych technologii w procesach logistycznych z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej transport intermodalny poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A..

To kolejna już wspólna inicjatywa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i Polskich Kolei Państwowych S.A. mająca na celu zwiększanie potencjału obu spółek Skarbu Państwa. 23 kwietnia br. podczas Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 podpisano List intencyjny w sprawie współpracy i połączenia potencjałów operacyjnych PKP S.A. oraz Portu Gdynia w ramach podejmowanych działań na rzecz wsparcia rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności połączeń intermodalnych.

 

Port Gdynia