Poprawa ładowności i bunkrowanie LNG Połączenie morskie Świnoujście – Ystad

sty 13, 2019 | Polskie nowości

unitylng

Projekt „Poprawa ładowności i bunkrowanie LNG. Połączenie morskie Świnoujście – Ystad” znalazł się wśród kluczowych inicjatyw UE w ramach których prawie 700 mln. EUR zostanie zainwestowanych w zrównoważony rozwój transportu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz koordynator projektu – gmina Ystad podpisali już umowę o dotację. W projekcie uczestniczą: port Ystad, Gaz System S.A., Polskie LNG S.A. oraz Polferries S.A.

Projekt dotyczy poprawy przepustowości połączenia morskiego Świnoujście – Ystad, zwiększenia efektywności środowiskowej oraz wprowadzenia możliwości bunkrowania LNG na połączeniach pomiędzy Świnoujściem a Ystad, będącymi odpowiednio portami sieci bazowej i sieci kompleksowej.

Następujące działania dotyczące inwestycji w infrastrukturę i urządzenia portowe są przewidziane w porcie Ystad do końca 2021 roku:

– Budowa dwóch nabrzeży do obsługi promów wraz z towarzyszącymi obiektami (rampy ro-ro, lądowe przyłącza elektroenergetyczne, stanowiska odbioru dla wody czarnej i szarej, obszary rozrządowe, infrastruktura drogowa na terenie terminalu, liczniki kontrolne ograniczające obszar ISPS),

– Pogłębienie basenu portowego i podejścia do portu,

– Budowa nowego falochronu w części południowej portu oraz rozbudowa istniejącego falochronu w części zachodniej,

– Specjalny obszar do bunkrowania LNG.

We wspólnym działaniu, do 2022 roku, Gaz System i Polskie LNG umieszczą bunkierkę LNG w porcie w Świnoujściu. Bunkierka LNG będzie przeznaczona do magazynowania i bunkrowania LNG na jednostki napędzane LNG. Wspomniana jednostka przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania żeglugi na środowisko dzięki redukcji emisji SOx, NOx oraz CO2.

Ponad to, w 2021 roku w wykonaniu Polferies S.A. powstanie nowa jednostka ro-pax napędzana LNG, która połączy oba porty. Celem tego działania jest zmniejszenie oddziaływania żeglugi na środowisko poprzez wprowadzenie technologii napędu LNG w jednostce operującej na połączeniu morskim Świnoujście – Ystad.

Wyniki realizacji projektu powinny w znaczny sposób przyczynić się do redukcji negatywnych ekologicznych efektów zewnętrznych jak również do poprawy przepustowości w porcie Ystad. Zakładany koszt kwalifikowalny w ramach projektu wynosi 132 miliony EUR, z czego 34 miliony pochodzić będą ze środków EU (26 %).

Konferencja rozpoczynająca projekt odbędzie się 24 stycznia br. w Ystad. Oficjalne seminarium inaugurujące odbędzie się 25 stycznia, wezmą w nim udział przedstawiciele władz regionalnych, przedstawiciele Unii Europejskiej a także kluczowi interesariusze sektora LNG. Seminarium będzie miało miejsce w hotelu Continental w Ystad. Na jego zakończenie odbędzie się wizyta studyjna w porcie Ystad.

 

Źródło: Polsa Platforma LNG