Ponad 720 milionów złotych z UE na inwestycje transportowe

gru 23, 2019 | Port Świnoujście

CUPT 19.12.2019 3

Środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na modernizację kolei oraz rozwój żeglugi morskiej i śródlądowej w Polsce. 20 grudnia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało sześć umów o dofinansowanie z czterema Beneficjentami – PKP PLK S.A., Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Dzięki środkom unijnym w sektorze kolejowym zostaną zlikwidowane kolejne bariery ograniczające mobilność osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżujących koleją. Inwestycje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w obszarze rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej przyczynią się zaś m.in. do wzrostu konkurencyjności portu w Szczecinie i portów położonych u ujścia Odry oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania portów na środowisko naturalne.

„Sześć umów na realizację inwestycji w pięciu województwach z dofinansowaniem unijnym o wartości ponad 721 milionów złotych. Tak możemy podsumować podpisane dzisiaj umowy. Ale to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska. Szczególnie bliski jest mi projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach , który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus” – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem umowy z PKP PLK S.A. jest przebudowa peronów w 15 lokalizacjach na 3 liniach kolejowych: linii nr 272, 353 oraz 1, które są objęte transeuropejskimi korytarzami transportowymi przebiegającymi przez terytorium Polski. Przebudowa pozwoli na osiągniecie standardów europejskich tych obiektów. Całość inwestycji realizowana będzie na terenie województw: kujawsko – pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Dofinansowany projekt:

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013

-Wartość całkowita projektu: 119,2 mln zł

-Wartość dofinansowania UE: 81,6 mln zł

Realizacja projektu: marzec 2023 r.

„Cieszę się, że polska kolej staje się coraz bardziej dostępna. Znacząco zwiększa się liczba peronów i przejść o oczekiwanym przez wszystkich standardzie obsługi, z pełną dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na sieci kolejowej co roku przybywają także nowe przystanki, co istotnie ułatwia podróże. Działania PKP Polskich Linii Kolejowych przyczyniają się do likwidacji białych plam transportowych na terenie Polski. Konsekwentnie dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej” – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Kończymy 2019 rok ze świetnym wynikiem w zakresie wartości przekazanego beneficjentom unijnego dofinansowania. Od początku tej perspektywy CUPT, włącznie z dziś podpisanymi, zawarł aż 286 umów, na mocy których sektor transportu w Polsce otrzymał ze środków POIiŚ już ponad 73 mld złotych. Dzięki skutecznej współpracy z beneficjentami polski transport staje się coraz bardziej konkurencyjny, ekologiczny, innowacyjny i dostępny.” – powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości Joanna Lech p.o., Dyrektora CUPT.

Pięć pozostałych umów o dofinansowanie dla projektów z sektora żeglugi morskiej i śródlądowej CUPT zawarł z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Przedmiotem umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest przyznanie środków na modernizację i odbudowę zabudowy regulacyjnej na Odrze Swobodnie Płynącej co poprawi warunki nawigacyjne i powstrzyma degradację Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Dofinansowany projekt:

Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – ETAP II

– Wartość całkowita projektu: 117,2 mln zł

– Wartość dofinansowania UE: 84,2 mln zł

Realizacja projektu: marzec 2023 r.

Trzy umowy o dofinasowanie zawarte z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zapewnią środki na inwestycje przyjazne środowisku oraz zwiększające konkurencyjność portów w Szczecinie i w Świnoujściu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej w przedmiotowych portach oraz zwiększenie dostępu dla dużych morskich statków handlowych do rejonu przeładunków ładunków masowych w Porcie Szczecin.

Dofinansowane projekty:

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

– Wartość całkowita projektu: 433 mln zł

– Wartość dofinansowania UE: 226 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego

– Wartość całkowita projektu: 315,9 mln zł

– Wartość dofinansowania UE: 150,2 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

– Wartość całkowita projektu: 118,3 mln zł

– Wartość dofinansowania UE: 57,6 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

Przedmiotem podpisanej umowy z Gminą Miastem Świnoujście są środki na dofinansowanie przebudowy dróg do portu w Świnoujściu od strony lądu. Inwestycja ma na celu wzmocnienie konkurencyjności portu poprzez przebudowę drogowego układu komunikacyjnego wyprowadzającego i doprowadzającego ruch.

Dofinansowany projekt:

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – Etap I

– Wartość całkowita projektu: 144 mln zł

– Wartość dofinansowania UE: 121,7 mln zł

Realizacja projektu: grudzień 2022 r.

„Polska od 2004 r. rokrocznie jest największym beneficjentem unijnych funduszy w sektorze transportu. To dzięki Unii Europejskiej udało się wybudować prawdziwą sieć, w większości darmowych autostrad i dróg ekspresowych. Projekty, które dzisiaj otrzymują wsparcie unijne to inwestycje promujące transport kolejowy, wodny śródlądowy oraz transport morski. Można oczekiwać, że zrównoważony transport będzie jeszcze mocniej promowany w nowej perspektywie.” – podkreślił Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.(opr. CUPT)

Relacja z uroczystosci podpisania: https://twitter.com/i/broadcasts/1RDGlNQRWyqxL