Polsko – Norweski Networking w obszarze gospodarki morskiej

lip 22, 2015 | Polskie nowości

1anorwegia

Inicjatywa współpracy klastrów na BALTEXPO 2015

W dniu 8 września br. w ramach targów BALTEXPO odbędzie się Norwegian – Polish Advanced Maritime and Offshore Design, Engineering and Production Networking Event – specjalne wydarzenie, którego celem jest stworzenie platformy kooperacyjnej i maksymalne ułatwienie kontaktów biznesowych pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w klastrach i organizacjach polskiej i norweskiej gospodarki morskiej. Współpraca w tym zakresie rozwija się szczególnie w ramach R&D, produkcji, inwestycji i wdrażania projektów, a także marketingu.

W ramach wydarzenia odbędą się krótkie prezentacje zaproszonych klastrów, prezentacje możliwości finansowania – m. in. unijnych funduszy strukturalnych, programów Horizon 2020 i MAROFF, moderowana dyskusja panelowa dotycząca wspólnych obszarów zainteresowania dla obecnej i przyszłej współpracy międzyklastrowej, a także spotkanie networkingowe B2B dla przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w klastrach.

Główną ideą spotkania jest precyzyjne określenie nowych potencjalnych kierunków współpracy. Jest to możliwe dzięki uprzedniemu zgłoszeniu przez firmy – przedstawicieli zaproszonych klastrów – obszarów swojej działalności, oferowanych produktów i usług oraz potrzeb. Służy temu załączony „B2B meetings preferences chart” (do pobrania), wypełniany przez przedstawicieli zainteresowanych spotkaniem firm.

Swój udział w imprezie potwierdzili już m. in. Pani Tone Elisabeth Kleven, tymczasowo kierująca bieżącą działalnością Norwegian Maritime Exporters oraz Pan Lars Gørvell-Dahll, dyrektor Departamentu Morskiego Norsk Industri.

Współpraca biznesowa między polskimi a norweskimi podmiotami gospodarki morskiej

Z roku na rok, współpraca biznesowa między podmiotami gospodarki morskiej z Polski i Norwegii coraz bardziej się zacieśnia. Tendencja ta jest widoczna szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami, realizacjami wysokiej jakości projektów, a także ochroną środowiska głównie w sektorach offshore i rybołówstwa.

Norwegia jest również najważniejszym partnerem w polskim przemyśle stoczniowym, co najlepiej wyraża się w liczbach: wartość polskich produktów i usług stoczniowych wytwarzanych dla odbiorców w Norwegii osiągnęła w 2013 r. 1,2 mld dol., a jej udział stanowi 43% wartości polskiego eksportu do tego kraju. Polska branża stoczniowa jest też liderem w imporcie wyrobów i usług z Norwegii. Ich wartość w 2013 r. osiągnęła 730 mln dol., co stanowi ok. 38% wartości importu z tego kraju. W niektórych polskich stoczniach ponad połowę dochodu generuje współpraca z Norwegią.

Znaczenie polsko – norweskiej współpracy biznesowej w zakresie gospodarki morskiej było wielokrotnie podkreślane podczas Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO, których organizatorzy znani są z zaangażowania w działania mające na celu wspieranie i rozwój tej współpracy. Jedną z takich inicjatyw jest organizowane podczas drugiego dnia tegorocznej edycji BALTEXPO spotkanie przedstawicieli polskich i norweskich klastrów i organizacji związanych z przemysłem morskim.