Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

kwi 11, 2016 | Polskie nowości

1abcpolsko czeskie konsultacje miedzyrzadowe2

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczył w 4. polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie. Stronę czeską w tzw. stoliku transportowym reprezentował Dan Ťok, minister transportu Republiki Czeskiej. Przede wszystkim omawiano kwestie relacji dwustronnych Polski i Republiki Czeskiej.

Polskiej delegacji rządowej przewodniczyła pani premier Beata Szydło. Rozmowy szefowej rządu z premierem Republiki Czeskiej Bohuslavem Sobotką dotyczyły m.in. migracji w Europie, przygotowań do szczytu NATO w Warszawie oraz bieżącej współpracy dwustronnej – w tym spraw związanych z rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej.

– Polska jest zdeterminowana, aby przywrócić Odrzańską Drogę Wodną do standardów międzynarodowej drogi wodnej co najmniej IV klasy żeglowności – powiedział minister Marek Gróbarczyk podczas rozmów ministrów odpowiedzialnych za inwestycje transportowe. Zapewnił, że niedawno powołane Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest w pełni otwarte na współpracę z partnerami Republiki Czeskiej odnośnie projektu Dunaj-Odra-Łaba. Poinformował także o przygotowywanej strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz o podjętych działaniach w celu ratyfikowania przez nasz kraj ONZ-etowskiej Konwencji AGN, dotyczącej europejskich dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

Strona czeska zapewniła o wsparciu działań polskiego rządu dotyczących przywrócenia żeglowności Odry, wyraziła zainteresowanie rozwojem polskich portów morskich oraz kształceniem studentów w polskich szkołach morskich w Gdyni i Szczecinie.

Obie strony przyznały z satysfakcją, iż współpraca jest intensywna, przynosząca oczekiwane rezultat. Zadeklarowały dalszą współpracę.

 

MGMiŻŚ