Polskie porty w 2012 r.: Więcej towarów, mniej pasażerów

maj 15, 2013 | Porty Morskie

1portymorskiePolskie porty 2012 rok mogą zaliczyć do udanych. Obroty ładunkowe, według Głównego Urzędu Statystycznego, wyniosły 58,8 mln ton, tj. o 1,9% więcej niż w 2011 r. Dynamika wzrostu nie jest zbyt imponująca, jednak w dobie trwającego od 2009 roku globalnego kryzysu, taki wynik jest zadowalający.

Według danych GUS eksport w 2012 r. zwiększył się o 3,8% wobec poziomu sprzed roku, osiągając wartość blisko 142 mld euro. Natomiast import wyniósł prawie 151,7 mld euro, czyli był niższy o 0,6% (tj. o niespełna 0,9 mld euro) niż w roku 2011. PKB Polski w zeszłym roku osiągnął 2-procentowy wzrost. Przeładunki w portach odzwierciedlają obecną sytuację gospodarki kraju.

Wzrost obrotów portowych odnotowano w portach w Ustce – 8-krotny, Darłowie – o 95,7%, Elblągu – o 49,9%, Kołobrzegu – o 18,1%, Świnoujściu – o 5,6%, Gdańsku – o 3,7% oraz Gdyni – o 1,5%, natomiast spadek nastąpił we Władysławowie – o 76,4%, Policach – o 15,0% i Szczecinie – o 5,9%.

towary sa transportowane przede wszystkim na krótkich trasach. Obroty ładunkowe z krajami Europy stanowiły 80,8% obrotów międzynarodowych (z krajami Unii Europejskiej – 57,2%), z Azją – 6,6%, Afryką – 4,6%, Ameryką Północą – 4,3%, Ameryką Środkową i Południową – 3,6%.

Do polskich portów morskich w 2012 r. zawinęło 18,4 tys. statków transportowych, tj. o 2,3% mniej niż przed rokiem, lecz o większej pojemności brutto i nośności (odpowiednio o 1,2% i 2,5%).

W strukturze obrotów ładunkowych w 2012 r. największy udział miały ładunki masowe suche – 41,1% (w tym węgiel i koks – 14,4%), ładunki masowe ciekłe – 23,7% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej – 21,0%) oraz ładunki w kontenerach dużych – 18,3%.

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. odnotowano wzrost obrotów w grupie kontenerów dużych – o 14,4% (o 23,9% TEU), pozostałych ładunkach drobnicowych – o 8,8%, tocznych samobieżnych – o 1,9%, masowych suchych – o 0,3%, natomiast spadek nastąpił w obrotach ładunków tocznych niesamobieżnych – o 6,1% i masowych ciekłych – o 4,5%

W zakresie promowych przewozów pasażerskich wyniki są niższe, niż w 2011 roku. W 2012 r. w polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż morską 2358,1 tys. pasażerów statków ( o 6,7% mniej niż w 2011 r.). Statkami w ruchu krajowym pływało 745,6 tys. osób (31,6%), a w ruchu międzynarodowym – 1612,5 tys. pasażerów (68,4%)

W 2012 r. około 92% międzynarodowych przewozów pasażerskich dokonano promami w relacji z portami w Świnoujściu (54% promowych przewozów pasażerskich), Gdyni (odpowiednio 34%) oraz Gdańsku (12%).

Wszystkie międzynarodowe przewozy pasażerów zrealizowano w ramach żeglugi bliskiego zasięgu, w tym 87,8% w relacji z portami szwedzkimi (w tym 40,7% – Ystad, 29,2% – Karlskrona, 9,0% – Nynasham), 9,0% – niemieckimi, 1,7% – duńskimi oraz 1,1% – fińskimi.

Zdecydowanie lepsze wyniki zanotowano w segmencie wycieczkowców. Do polskich portów morskich przypłynęło na wycieczkowcach w celach turystycznych 110,2 tys. osób (o 41,2% więcej niż rok wcześniej), które po zwiedzeniu atrakcji turystycznych w porcie lub okolicy, kontynuowały swoją zagraniczną podróż.

Pozycję lidera w obsłudze wycieczkowców ma port w Gdyni, który obsłużył 83,6% pasażerów. Gdańsk w tych statystykach ma udział 7,2%, Szczecin – 6,4%.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl