Polskie porty morskie w 2012 oraz perspektywy na rok 2013

sie 28, 2013 | Porty Morskie

1portymorskieZespół Actia Consulting opracował  raport pn. Polskie porty morskie w 2012 roku. Perspektywy na rok 2013. W raporcie znajdują się informacje dotyczące gospodarki i handlu zagranicznego Polski, wyników działalności portów morskich oraz struktury przeładunków w ubiegłym roku. Ponadto w opracowaniu uwzględniono przeładunki kontenerów, ładunki w technologii ro-ro, ruch pasażerski oraz obsługę statków wycieczkowych. Raport zawiera również wielkość przeładunków w pierwszej połowie bieżącego roku i perspektywy na cały 2013 rok.

Ostatnią część dokumentu stanowią inwestycje i plany rozwojowe polskich portów morskich. W roku 2012 tempo wzrostu polskiej gospodarki uległo obniżeniu z 4,5% notowanych w 2011 do 1,9%. Znacznie obniżyła się także dynamika wzrostu wartości (EUR) wymiany handlowej z zagranicą z 13,6% do 1,5%. W przypadku wolumenu handlu zagranicznego (ton) zanotowano spadek o 2% w porównaniu z rokiem 2011. W 2012 roku Eksport wzrósł o 6,3% do poziomu 85,73 mln ton, natomiast import spadł o 7,9% do poziomu 122, 93 mln ton.  Główni partnerzy Polski w wymianie towarowej to kraje położone w Zachodniej oraz Południowej i Środkowej Europie. W przypadku krajów wschodnich znacznie więcej ładunków jest importowanych z tych rynków. Mniejsze znaczenie dla rodzimej gospodarki mają kraje Europy Północnej oraz zamorskie.

Przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 tys. ton. Oznacza to, że w 2012 roku przeładowano o 2,2% więcej ładunków w porównaniu do roku ubiegłego. Do wzrostu tej wartości, przyczynił się jedynie port w Gdańsku, gdyż w pozostałych portach zanotowano spadki liczby przeładunków. Największe obroty, na poziomie 26 898 tys. ton,  zanotował port w Gdańsku, następnie porty Szczecin i Świnoujście – 21 267 tys. ton, najmniejsze port w Gdyni – 15 809 tys. ton.

Wzrost przeładunków zanotowano w przypadku rudy (+54,9%), zboża (+20,3%), drobnicy (8%) i drewna (8,8%). Spadły natomiast przeładunki paliw płynnych (-0,2%), węgla (-4,4%) oraz innych ładunków masowych (-11%).

Trzy główne porty morskie przeładowały łącznie 1 657 tys. TEU (+22,1%), 342 tys. samochodów osobowych (+8,6%) oraz 448 tys. jednostek frachtowych (2,0%). Natomiast w ruchu promowym obsłużono 1 113,7 tys. pasażerów (+2,9%) oraz prawie 127 tys. pasażerów wycieczkowców, co spowodowało wzrost o 37,1%.

Pod względem struktury przeładunków w 2012 roku,  umocniła się pozycja drobnicy w ogólnej strukturze obrotów polskich portów. Udział tej grupy wzrósł do 44,1%. W tej grupie ładunkowej Gdynia zachowała pozycję lidera, przeładowując 9,92 mln ton. Drugą w kolejności grupą ładunkową były paliwa płynne. W ubiegłym roku porty polskie przeładowały ponad 12,36 mln ton tego rodzaju ładunków. Niezmiennym liderem w tej grupie jest Gdańsk.

Rok 2012 rozpoczęto od pierwszych działań zmierzających do realizacji dwóch dużych inwestycji w porcie Gdańsk, budowę bazy przeznaczonej do magazynowania i przeładunku ropy naftowej i produktów PERN oraz rozbudowa terminalu kontenerowego DCT. Łącznie koszt inwestycji szacuje się na 1,8 mld złotych.

W pierwszej połowie 2013 roku porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu przeładowały łącznie 32 853 tys. ton, co było wynikiem o 16,7% lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W drugim półroczu trend wzrostowy utrzyma się w przypadku kontenerów i może wynieść nawet 20%. Takie tempo, za sprawą DCT, najprawdopodobniej utrzyma port w Gdańsku. Wzrost przewidują również porty Szczecin i Świnoujście.

Źródło: Actia Forum Ltd.