Polskie LNG i Uniwersytet Australii Zachodniej rozpoczynają współpracę w obszarze badań i rozwoju

sie 22, 2018 | Polskie nowości

1200px LNG carrier.Galea.wmt

Polsko – Australijskie Forum Energetyczne odbywające się w Sydney z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zainaugurowano zawarciem przez Polskie LNG oraz Uniwersytet Australii Zachodniej porozumienia o współpracy w zakresie wymiany wiedzy i rozwoju technologii w obszarze LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Polskie LNG dołączyło tym samym do czołówki światowych koncernów, współpracujących już z tym ośrodkiem naukowym.

Konferencja na temat polsko-australijskiej technologii i innowacji w sektorach energetycznym oraz zasobów naturalnych odbyła się w Sydney 21 sierpnia br. Udział w niej wzięli zarówno przedstawiciele polskiego rządu i firm energetycznych, jak również reprezentanci australijskiej administracji, przedsiębiorstw technologicznych i świata nauki. Spotkanie rozpoczęli Prezydent RP Andrzej Duda, Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski oraz Stephanie Fahey, Dyrektor Generalna Austrade, Australijskiej Komisji Handlu. Tematyka konferencji objęła charakterystykę sektora wydobywczego i energetycznego w Polsce i Australii, możliwości współpracy w obrębie tych branż pomiędzy oboma krajami, jak również innowacje w obszarze udostępniania zasobów naturalnych stosowane dziś na rynku australijskim.

Kluczowym wydarzeniem podczas forum była uroczystość zawarcia, w obecności zgromadzonych gości, porozumienia o współpracy pomiędzy Polskim LNG i Uniwersytetem Australii Zachodniej. Podpisy w imieniu stron złożyli: Prezes Zarządu Polskiego LNG Paweł Jakubowski oraz Profesor Eric May z Wydziału Inżynierii, Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Australii Zachodniej, a zarazem Dyrektor Australijskiego Centrum dla Przyszłości LNG (Australian Center for LNG Futures).

– Współpraca z Uniwersytetem Australii zachodniej będzie kolejnym, tym razem milowym krokiem w budowanych przez nas od dłuższego czasu relacjach z partnerami australijskimi. Liczymy na jeszcze intensywniejszą i systematyczną współpracę w obszarze LNG, która zaowocuje transferem wiedzy w zakresie innowacji i technologii, a w konsekwencji doprowadzi do wdrożenia przez nas najbardziej efektywnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych w prowadzonej obecnie rozbudowie terminalu w Świnoujściu. Dziękujemy naszym partnerom za zaufanie i przystępujemy niezwłocznie do realizacji postanowień porozumienia. – zaznaczył Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu Polskiego LNG.

Polskie LNG współpracę z partnerami australijskimi intensyfikuje od ubiegłego roku, kiedy to w ramach Grupy GAZ-SYSTEM wraz z Austrade zorganizowana została w Warszawie konferencja Focus on gas: linking Australia and Central & Eastern Europe. Wzięły w niej udział australijskie i polskie firmy działające w branży gazowniczej, a spotkanie to zostało również wykorzystane do zaprezentowania australijskim gościom Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz działalności Polskiego LNG. W marcu br. 2018 r. przedstawiciele spółki brali także udział w Australasian Oil & Gas Exhibition & Conference, właśnie w Perth. Jednym z tematów podczas odbywających się w tamtym okresie spotkań dwustronnych była możliwość nawiązania współpracy w zakresie R&D z australijskimi ośrodkami naukowo-badawczymi. W wyniku prowadzonych rozmów, w kwietniu br. gościł w Polsce Profesor Eric May, reprezentujący Uniwersytet Australii Zachodniej. Zawarte dziś porozumienie konstytuuje regularną współpracę pomiędzy stronami, umożliwiając partnerstwo w obszarze rozwoju technologii dla rynku LNG, nauki i innowacji. Jednym z najbliższych planowanych działań jest organizacja w Polsce spotkania kadr akademickich reprezentujących Uniwersytet Australii Zachodniej oraz ośrodki naukowe Pomorza Zachodniego, w tym ze Szczecina i Świnoujścia. Ponadto, z firmami australijskimi, między innymi przy projekcie Baltic Pipe, pracuje także GAZ-SYSTEM, spółka matka Polskiego LNG. W zainteresowaniu Grupy jest więc poszerzanie dotychczasowej współpracy o nowe obszary i projekty. Australia, ze swoim zapleczem zasobowym, naukowym i technologicznym przejawia bardzo duży potencjał w obszarze LNG, w tym w zakresie ekspansji świadczonych przez ten kraj usług poza rynki Australii i Oceanii.

Transfer australijskiego know how na grunt polski może pozytywnie wpłynąć na działalność inwestycyjną Polskiego LNG. W 2018 roku spółka rozpoczęła program rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której zwiększy się jego moc regazyfikacyjna z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 rocznie, co bliskie będzie połowie rocznego zapotrzebowania Polski na gaz. Na terenie Terminalu powstanie także trzeci zbiornik, pierwsza w regionie bocznica kolejowa do transportu LNG koleją i dodatkowe nabrzeże, przeznaczone dla mniejszych jednostek pływających. Finalizacja programu rozbudowy planowana jest w ciągu najbliższych 4-5 lat. Obecnie trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji dla poszczególnych elementów rozbudowy, jak również prowadzone są postepowania przetargowe, mające na celu wyłonić kluczowych wykonawców.

– LNG jako paliwo ekologiczne i niskoemisyjne staje się obecnie preferowanym napędem dla żeglugi morskiej i śródlądowej, a także coraz powszechniejszym paliwem w transporcie lądowym. Rynek LNG w Polsce, regionie i na Świecie stale się rozwija, a nasz terminal po rozbudowie ma szanse odegrać w tym procesie istotną rolę. Między innymi celem naszego uczestnictwa w trwającej obecnie misji gospodarczej w Australii jest zainteresowanie australijskich przedsiębiorstw udziałem w realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu, jak również pozyskanie szerszej wiedzy na temat dostępnych na australijskim rynku rozwiązań dla branży. – dodał Paweł Jakubowski.

W tym samym dniu porozumienie o współpracy zawarły także Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), JSW Innowacje oraz australijska agencja rządowa CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Misja gospodarcza polskich firm w Australii, towarzysząca wizycie w tym kraju Prezydenta RP, potrwa do 23 sierpnia.

Źródło:Polskie LNG