Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa zostanie podpisany

lut 10, 2012 | Rybołóstwo

W dniu 7 grudnia br. o godz. 10:00. pięć rybackich organizacji producenckich podpisze Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa. Depozytariuszem tego aktu będzie Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, jako Minister odpowiedzialny za rybołówstwo.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki wstępnej certyfikacji polskiego rybołówstwa dorszowego stada wschodniego. Przedstawi je Martin Gill, dyrektor wykonawczy Food Certification International w Szkocji.
Ostatnie lata były trudne dla polskiego rybołówstwa. Zbyt duża flota i ograniczone zasoby powodowały ucieczkę  rybaków do szarej strefy i nie raportowanie w pełni swoich połowów, szczególnie dorsza. Spowodowało to zamknięcie przez Komisję Europejską polskich połowów dorsza w roku 2007 i konieczność spłaty przełowionej kwoty. Odpowiedzią były protesty rybaków, ale  ich reputacja wśród społeczeństwa została mocno nadszarpnięta obrazem rybaka – kłusownika. Jednocześnie konsumenci, poprzez organizacje pozarządowe,  zaczęli naciskać, aby nie kupować ryb, których zasoby są zagrożone, albo też są eksploatowane w sposób niewłaściwy.  Te działania doprowadziły między innymi do załamania się rynku dorsza. Również nasi przetwórcy odczuli niechęć, a także istotne ograniczenia sprzedaży dla swoich produktów na rynku europejskim. Tamtejsi odbiorcy nie chcą kupować ryb nie mając gwarancji, że pochodzą one z odpowiedzialnego rybołówstwa.

Potwierdzeniem takiej gwarancji jest certyfikat międzynarodowej organizacji Marine Stewardship Council. Taki certyfikat gwarantuje, że połowy danego gatunku nie tylko nie zagrażają jego istnieniu i odbudowie do poziomu umożliwiającego długoletnią eksploatację, ale także nie szkodzą środowisku. Pierwszymi, którzy taki certyfikat uzyskali dla dorsza bałtyckiego stada wschodniego, byli rybacy duńscy, a w ostatnim roku również niemieccy i szwedzcy. Teraz czas na polskich rybaków. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb w imieniu pięciu innych organizacji producenckich, przy współpracy z Morskim Instytutem Rybackim –Państwowym Instytutem Badawczym wystąpiła  do Marine Stewardship Council z wnioskiem o wstępną certyfikację polskiego rybołówstwa dorszowego stada wschodniego. Oceny dokonała szkocka firma certyfikująca Food Certification International. Wyniki tej oceny będą przedstawione w dniu 7 grudnia br. w siedzibie MIR-PIB o godz. 10:30. Z otrzymanego raportu wynika, że polskie połowy dorsza na stadzie wschodnim odbywają się w sposób odpowiedzialny i istnieją wszelkie przesłanki, aby uzyskać pełną certyfikację w roku przyszłym. Jest to ważne również dla polskich przetwórców dorsza, bo posiadanie nawet wstępnego certyfikatu usuwa opory odbiorców i konsumentów w kupowaniu polskiego dorsza.

Ważnym, a nawet historycznym wydarzeniem w trakcie spotkania w  MIR-PIB,   będzie podpisanie o godz. 10:00 przez pięć organizacji producentów Polskiego Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa. Podpisując Kodeks w imieniu swoich członków Organizacje te zobowiązują się  do pełnego przestrzegania przepisów i regulacji w trakcie wykonywania rybołówstwa oraz respektowania zasobów i ich naturalnego środowiska.

Oprócz Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb inicjatora  spotkania Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa zobowiązały się podpisać : największa i najstarsza polska organizacja rybaków morskich Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów, Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich, Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce oraz Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo.

W spotkaniu zapowiedział swój udział minister odpowiedzialny za rybołówstwo Kazimierz Plocke oraz kierownictwo Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb; Zarządza lokalnym centrum pierwszej sprzedaży ryb i jest właścicielem nowobudowanej fabryki lodu , chłodni i mroźni w porcie w Kołobrzegu. Zrzesza 11 jednostek.

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów; Najstarsza i największa organizacja rybacka w Polsce. Zarządza lokalnym centrum pierwszej sprzedaży ryb w Helu. Zrzesza 181 jednostek.

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich: Zarządza lokalnym centrum pierwszej sprzedaży ryb w Darłowie. Zrzesza 9 jednostek.

Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce: Zarządza Aukcją Rybną w Ustce. Zrzesza 44 jednostki.

Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo; Zarządza lokalnym centrum sprzedaży ryb we Władysławowie. Zrzesza 15 jednostek.