„Polska zwraca się ku morzu”

lut 10, 2012 | Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Gospodarki Morskiej

– Polska zwraca się ku morzu. Następuje zwrot w polityce morskiej – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas spotkania w siedzibie resortu 22 lipca br. z delegacją Komisji Europejskiej na czele z Komisarz ds. Morskich i Rybołówstwa Marią Damanaki. W spotkaniu uczestniczyła również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko.

Minister Cezary Grabarczyk podkreślił, że Polska poczyniła duże postępy w sektorze morskim. – Opracowaliśmy „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku”. Utworzyliśmy Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP. Nasze podjeście do kwestii morskich jest zrównoważone i wielostronne – dodał Minister.

Komisarz Maria Damanaki wyraziła uznanie dla osiągnięć Polski w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej. Stwierdziła również, że międzyresortowa współpraca na rzecz rozwoju sektora morskiego w Polsce powinna być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Podkreśliła dobrą współpracę między KE a Polską w zakresie nadzoru bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku oraz zaangażowanie naszego kraju w budowę Strategii Bałtyckiej.

W trakcie spotkania nawiązano również do kwestii ochrony środowiska morskiego. Minister Cezary Grabarczyk wspomniał o projekcie Nord Stream realizowanym na Morzu Bałtyckim. Podkreślił, że bezpieczna eksploatacja rurociągu nie powinna stać w kolizji z bezpieczeństwem żeglugi. Komisarz Maria Damanaki dodała, że rozpocznie dyskuję na forum UE na temat zapewnienia bezpieczeństwa szlaków nawigacyjnych w nawiązaniu do powstających nowych instalacji przesyłowych w morzu oraz eksploatacji złóż roponośnych.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat organizacji głównych obchodów Europejskiego Dnia Morza 2011 w Gdańsku. Cezary Grabarczyk podkreślił, że organizowany pod hasłem „Człowiek na Morzu” EDM 2011 stanowi szansę dla naszego kraju do budzenia świadomości morskiej wśród Polaków. Minister dodał, że dzięki takim wydarzeniom sprawy morskie nabierają większego wymiaru gospodarczego, ale również społecznego. Wspomniał również, że rząd polski prowadzi prace legislacyjne na uregulowaniem kwestii zawodu marynarza oraz podatku tonażowego, co przyczyni się do odbudowanianaszej floty morskiej.

Komisarz Maria Damanaki wyraziła uznanie dla sukcesów polskich akademii morskich w zakresie rozwijania wiedzy i podnoszenia świadomości na temat morza. Minister Cezary Grabarczyk wspomniał o planach utworzenia Europejskiej Akademii Morskiej. Minister i Komisarz zgodzili się, że tworzenie wysokich standardów morskich obowiązujących w całej Wspólnocie będzie miało duże znaczenie dla kształtu przyszłej gospodarki UE.

Podczas pobytu w Polsce 21 lipca br. Komisarz Maria Damanaki odwiedziła Urząd Morski w Gdyni i Akademię Morską w Gdyni oraz Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Dnia Morza 2011. Na wybrzeżu delegacji KE towarzyszyła Wiceminister Anna Wypych – Namiotko.