Polska Żegluga Morska ma nowego dyrektora

cze 9, 2020 | PŻM

wroblewski pzm 800

8 czerwca br. Rada Pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej zaakceptowała Andrzeja Wróblewskiego na stanowisko nowego dyrektora PŻM. Rekomendację tego kandydata złożyła w piątek Radzie Pracowniczej Komisja Konkursowa, powołana w celu wyboru nowego dyrektora przedsiębiorstwa, złożona z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rady Pracowniczej PŻM.

Przed głosowaniem, członkowie Rady Pracowniczej PŻM oraz przedstawiciele związków zawodowych, działających w przedsiębiorstwie, mieli okazję do zadawania pytań kandydatowi na dyrektora. W odpowiedzi Andrzej Wróblewski, pokrótce przedstawił swoją strategię kierowania przedsiębiorstwem.

Za najpilniejsze zadanie Andrzej Wróblewski uznał stabilizację trudnej sytuacji finansowej PŻM, związanej z kryzysem wywołanym koronawirusem i bardzo złym stanem rynku frachtowego. Po ustabilizowaniu finansów firmy, nowy dyrektor chce opracować plan rozwoju floty masowców i promów na kolejne lata.

Andrzej Wróblewski podkreślił, że jako osoba przez wiele lat związana z branżą okrętową i mająca duże doświadczenie w organizowaniu finansowania inwestycji tonażowych, będzie stawiał na powiększanie potencjału przewozowego masowców i promów.

Z drugiej strony, nowy dyrektor zamierza zwiększyć efektywność działania obecnie posiadanego przez Grupę PŻM majątku, w tym również majątku lądowego.

W rozwoju wewnętrznym firmy chce postawić na rozwój technologii IT oraz nowe rozwiązania podnoszące wydajność pracy, np. pracę zdalną.

Andrzej Wróblewski uznał również, że bardzo ważnym dla niego zadaniem będzie zwiększenie atrakcyjności pracy dla marynarzy na statkach PŻM, natomiast na lądzie chce postawić na rozwój kariery dotychczasowych pracowników. W kwestiach rozwiązywania spraw socjalnych nowy dyrektor zamierza być szeroko otwarty na dialog ze związkami zawodowymi.

 Andrzej Wróblewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Studiował również na wydziale Ekonomii i Marketingu Otto-Friedrich Universitaet w Bambergu. Posiada także dyplom MBA Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze bankowym. Pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie oraz Citybanku a także, jako główny specjalista w Banku Gospodarki Żywieniowej SA (Departament Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej oraz Departament Ryzyka Kredytowego) oraz jako relationship manager w NORD/LB Bank Polski. SA.

W 2008 roku został dyrektorem finansowym, członkiem zarządu, Stoczni Gdynia SA, jednocześnie pełniąc stanowisko członka zarządu Korporacji Polskie Stocznie SA. W tym czasie rozpoczął również pracę na kierowniczych stanowiskach spółki Aranda Sp. z o.o. W 2014 roku przeszedł do Pol-Euro Linie Żeglugowe SA (Grupa PLO) gdzie pracował na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. finansowych, jednocześnie pełniąc tę funkcję dla PLO SA.

W październiku 2016 roku został członkiem rady nadzorczej PŻB SA., delegowanym do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Od lutego 2017 r. aż do dziś pełni funkcję członka zarządu ds. inwestycji tonażowych Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA.

Andrzej Wróblewski zna biegle angielski i niemiecki. Prywatnie, jest żonaty i jest ojcem dwójki dzieci.

Zainteresowania: podróże, motoryzacja, historia a także ogrodnictwo i sadownictwo. Nowy dyrektor obejmie swoją kierowniczą funkcję w Polskiej Żegludze Morskiej 15 czerwca br.

 

Krzysztof Gogol – rzecznik prasowy Grupy PŻM