Pilne! Polska Żegluga Bałtycka w rękach Polen Line

mar 28, 2012 | PŻB

BaltiviaMinisterstwo Skarbu Państwa: „Wczoraj dostaliśmy informację od przewodniczącego związków zawodowych w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, że pakiet socjalny został podpisany. Ten najważniejszy pakiet otwiera drogę do pozyskania przez Polen Line kołobrzeskiego armatora”.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra

Ministerstwo Skarbu Państwa / Ministryof Treasury ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa

P.S. Dzisiaj zamieścimy szczegóły, dotyczące podpisanego pakietu socjalnego i dalsze kroki Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie pozyskania przez Polen Line – PŻB.