Polska Żegluga Bałtycka działa nadal jako spółka i zgodnie z obowiązującym statutem

lip 4, 2012 | PŻB

pzb„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. 29 czerwca 2012 r., w związku z art. 397 kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz utrzymaniu funkcjonowania i działalności zgodnie z obowiązującym jej Statutem.

Jeśli chodzi o proces prywatyzacyjny to zleciliśmy aktualizację wyceny spółki. Do czasu jej otrzymania nienależy spodziewać się jego rozstrzygnięcia, co powinno nastąpić w III kwartale br.”

Magdalena Dąbrowska Naczelnik

Wydział Prasowy/ Press Unit Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwo Skarbu Państwa / Ministryof Treasury