Polska liderem żeglugi opartej na LNG

lis 14, 2014 | Polskie nowości

1polskielngamSześć uczelni morskich i politechnik z Polski północnej, spółki Polskie LNG i PGNiG, a także porty w Szczecinie, Świnoujściu i w Gdyni zbudowały sojusz, który ma wprowadzić do żeglugi na Bałtyku najnowsze technologie. Czołówka naukowców i menedżmentu działająca na rynku LNG powołała Polską Platformę „Innowacyjne Technologie Morskie”.

Inicjatorem powołania Platformy jest Akademia Morska w Szczecinie – uczelnia koordynuje  prace oraz pełni funkcję sekretariatu Platformy i Grupy Inicjatywnej, którą tworzą partnerzy Platformy. Liderem konsorcjum zostało Polskie LNG S.A., spółka odpowiadająca za budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu.

Platformę „Innowacyjne Technologie Morskie” tworzą: Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Gdańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Koszalińska i Akademia Morska w Gdyni, a także Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Port Gdynia oraz PGNiG i Polskie LNG. Konsorcjum jest otwarte dla innych członków zainteresowanych wykorzystaniem LNG w żegludze morskiej.

Polska chce wykorzystać szansę, jaką stwarza terminal LNG w Świnoujściu. Konsorcjum przygotowało szczegółowy plan badań, koncepcji i rozwiązań, które należy wprowadzić, by polski terminal stał się centrum bunkrowania statków napędzanych LNG. Wszystkie planowane działania mają charakter pionierski, bo w Europie prawie nikt tego nie robi. – Trzeba przygotować system przeładunków i transportu LNG na Bałtyku, opracować rozwiązania techniczne, które poprawią efektywność i ograniczą koszty silników okrętowych napędzanych LNG, stworzyć uniwersalną koncepcję jednostek pływających, które mogłyby transportować gaz do statków pływających po morzu. Jeżeli uda się zrealizować te plany, Polska stanie się centrum żeglugi opartej na LNG na skalę europejską – mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Gucma, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Celem Platformy jest m.in. wspólne opracowywanie strategii badań z zakresu innowacyjnych technologii morskich oraz programu ich wdrożenia na Bałtyku, jako prototypów rozwiązań europejskich oraz współpraca w zakresie działań niezbędnych do złożenia wniosku o utworzenie sektorowego programu badawczego, nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw  oraz realizacja tego programu. Członkom konsorcjum zależy na zbudowaniu platformy pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze technologii morskich poprzez inicjowanie i koordynację badań naukowo–technicznych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.

– Już teraz Polskie LNG SA, jako lider Platformy, złożyło w jej imieniu wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o utworzenie Programu Sektorowego – mówi Tomasz Pepliński, Prezes Zarządu Polskiego LNG.

Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego systemu przeładunków i transportu skroplonego gazu ziemnego umożliwiającego wykorzystanie terminalu LNG w Świnoujściu, jako dystrybutora LNG na Bałtyku, a także opracowanie warunków budowy i eksploatacji oraz zaprojektowanie jednostek służących do transportu i zaopatrywania statków napędzanych LNG oraz projektowanie i eksploatacja siłowni okrętowych pod kątem zasilania silników okrętowych paliwem w postaci skroplonego gazu LNG.

Konsorcjum chce ruszyć z badaniami w 2016 roku. Program Sektorowy pod nazwą Innomar, ma się zakończyć w 2018 roku. Część nakładów finansowych ma pochodzić od podmiotów działających
w sektorze paliw LNG dla żeglugi. O dofinansowanie Platforma aplikuje także do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Platforma to pierwszy krok w kierunku rozwoju rynku LNG w Polsce. Uczelnie, porty i obie spółki – Polskie LNG oraz PGNiG – mają zamiar stworzyć pomost między biznesem i nauką, dzięki któremu skroplony gaz ziemny stanie się podstawowym paliwem dla statków na Bałtyku. Sojusznikiem w tej sprawie jest Unia Europejska, która chce, by jednostki pływające po Morzach Północnym i Bałtyckim oraz Cieśninie La Manche zmniejszyły od 2015 r. zawartość siarki w paliwie morskim z 1 proc. do 0,1 proc. Idealnym rozwiązaniem jest LNG, surowiec ekologiczny i tańszy od innych paliw.