Położono stępkę pod budowę statku wielozadaniowego dla Urzędu Morskiego w Szczecinie

paź 29, 2018 | Gdańska Stocznia "Remontowa"

umrem

W poniedziałek, 29 października 2018 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość położenia stępki statku wielozadaniowego B 618/1. Jest to pierwsza z serii jednostka zamówiona przez Urząd Morski w Szczecinie.

Nowoczesne, uniwersalne jednostki przeznaczone są do realizacji zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie i Gdyni. Służyć będą między innymi  do:

– obsługi oznakowania nawigacyjnego,

– prowadzenia prac hydrograficznych,

– gaszenia pożarów,

– ratownictwa morskiego,

– holowania,

– pełnienia funkcji lodołamacza,

– zwalczania rozlewów substancji niebezpiecznych.

Statki budowane z finansowym wsparciem Unii Europejskiej przekazane będą Armatorowi w połowie 2020 roku i zastąpią wysłużone, 35-letnie obecnie statki eksploatowane dotąd przez Urząd Morski w Szczecinie i Urząd Morski w Gdyni.

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

 

Źródło: Remontowa Shipbuilding