TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Szczeciński Park Przemysłowy tematem briefingu marszałka

Czytaj więcej: Szczeciński Park Przemysłowy tematem briefingu marszałka- Dosłownie dni dzielą nas od oficjalnego startu Szczecińskiego Parku Przemysłowego – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas czwartkowego briefingu dotyczącego perspektyw działalności na terenach postoczniowych.

Wczoraj, 23 stycznia, marszałek Olgierd Geblewicz rozmawiał z prezesem TF Silesia Adamem Siwkiem oraz z prezesem spółki zarządzającej terenami postoczniowymi Grzegorzem Huszczem na temat zakresu, planu i przyszłości działania Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

- Gdy 1 lipca ubiegłego roku prezentowałem projekt, sądziłem, że trzy miesiące wystarczą na dopracowanie szczegółów. Jednak potrzebowaliśmy jeszcze kolejnych trzech, aby dziś powiedzieć – udało się! -  oznajmił marszałek. – Za kilka dni spółka będzie miała pełną zdolność formalnoprawną do działania.

Marszałek Geblewicz naszkicował główne wątki rozmowy z prezesem Siwkiem i prezesem Huszczem. Przede wszystkim dotyczyły one planów inwestycyjnych tak towarzystwa Silesia, jak i SPP, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej infrastruktury. – Rozmawialiśmy o wykorzystaniu aktywów stoczniowych, jak na przykład  hale czy pochylnie, a także o możliwościach zaangażowania środków unijnych w ten projekt – zaznaczył marszałek. – W ciągu najbliższych tygodni będziemy mocno pracować nad tym tematem.

Prezes Adam Siwek przedstawił natomiast dziennikarzom  szczegóły zaangażowania TF Silesii w rozwój działalności na terenach postoczniowych i utworzenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego. – W tym projekcie jest bardzo dużo Szczecina – podkreślił prezes Siwek. – Najważniejsze, że mamy już opracowane założenia biznesowe spółki.

Jak powiedział prezes Silesii, park będzie się specjalizował w produkcji stoczniowej i off-shore’owej.  – Złapaliśmy drugie tempo – stwierdził z optymizmem prezes Siwek, komentując szanse na powodzenie projektu SPP. Zaznaczył przy tym, że trzeba się na to patrzeć w dłuższej perspektywie, nawet 10-letniej.

Zakres i cele działalności Szczecińskiego Parku Przemysłowego, który będzie zarządzał terenami stoczniowymi omówił prezes spółki Grzegorz Huszcz. – Około 13 mln złotych przeznaczymy na realizację programu inwestycyjnego i modernizacyjnego na tym obszarze – stwierdził prezes SPP.  Skalę rozwojowych planów najlepiej pokazuje – jego zdaniem - fakt , ze do tej pory nakłady zamykały się w kwocie ok. 2,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje planowane w najbliższym czasie to budowa centrum obróbki stali i odbudowanie malarni.

Nowo powołana spółka ma za zadanie odciążyć lokowane na terenach postoczniowych firmy z obowiązków czysto administracyjnych czy usługowych i socjalnych.

- Teraz pracujemy nad kilkoma ważnymi projektami, które czerpią z tego szczecińskiego potencjału i z renty geograficznej naszego miasta i regionu – zdradził na koniec prezes Grzegorz Huszcz.
 
Obecnie na terenach postoczniowych działalność gospodarczą prowadzi 40 firm.

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT stał się faktem

Czytaj więcej: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy EUWT stał się faktemWczoraj, 12 grudnia, w imieniu partnerów Inicjatywy CETC-ROUTE65 złożone zostały podpisy pod aktem założycielskim nowej formuły organizacji Inicjatywy "Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej" . Tym samym w Unii pojawiło się pierwsze Ugrupowanie działające w obszarze transportu.

Gospodarzami konferencji inauguracyjnej był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem województwa Wojciechem Drożdżem.  

Dwudniowe obrady (12-13 grudnia 2013 r.) toczą się w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie na Wałach Chrobrego.

Gości i uczestników konferencji powitał marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który wyraził głębokie przekonanie, że działania podejmowane wspólnie przez regiony pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem przyniosą efektywne rozwiązanie problemów związanych z rozwojem połączeń w osi północ – południe.

 - Wiele razy w podobnym gronie rozmawialiśmy o Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym CETC-ROUTE65, jednak dzisiejsza okazja wydaje mi się na tyle szczególna, że kolejny raz warto podkreślić jak wiele osób było zaangażowanych w jak wiele działań, abyśmy mogli dojść do obecnego etapu rozwoju naszej wspólnej Inicjatywy na rzecz rozwoju i promowania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego – podkreślił marszałek.

Następnie słowo wprowadzające w tematykę konferencji wygłosił wicemarszałek Wojciech Drożdż. W swoim wystąpieniu marszałek Drożdż szerzej omówił politykę transportową i miejsce Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego w realizacji jej celów.

- Korytarz CETC-ROUTE65 to tzw. zielony korytarz, zapewniający dostęp do gałęzi transportu przyjaznych środowisku takich jak kolej, żegluga śródlądowa i transport morski – mówił Wojciech Drożdż. - Jego rozwój wpłynie na redukcję negatywnego wpływu transportu na środowisko, umożliwiając korzystanie z tegoż środowiska w sposób zintegrowany, zrównoważony i bezpieczny.

Analizując priorytety aktualnej polityki transportowej UE, marszałek Drożdż akcentował prorozwojowy charakter zielonych korytarzy. - Dzięki infrastrukturze przygotowanej z zastosowaniem zaawansowanych technologii (nowe rodzaje nawierzchni, oświetlenie i sygnalizacja zasilane energią słoneczną, tabor, Inteligentne Systemy Transportowe w tych korytarzach tych będzie szeroko wykorzystywana współmodalność - wzajemne uzupełnianie się różnych gałęzi transportu, jak również innowacyjne rozwiązania logistyczne, zapewniające w sposób systemowy odpowiednią jakość świadczonych usług. Idea zielonych korytarzy będzie łączona z pozostałymi koncepcjami rozwoju systemu transportowego Unii, między innymi z rozwojem autostrad morskich – precyzował.

Problematyce transportowej i zielonym korytarzom poświęcone były trzy sesje plenarne konferencji inauguracyjnej. Omawiano m.in. rolę współpracy terytorialnej w procesie integracji europejskiej oraz ŚKT-EUWT jako nowego wyzwania dla unijnej współpracy transgranicznej, a także podsumowano dziewięć lat współpracy partnerskiej Inicjatywy CETC-ROUTE65.

Senator Norbert Obrycki sięgnął najpierw do historycznych korzeni: – Dzisiejsze wydarzenie to  dla mnie powrót do wspomnień, gdyż dokładnie od  roku 2007 zaangażowany byłem w sprawę utworzenia sekretariatu CETC. Co ważne, te same osoby, które pracowały nad projektem wówczas, działają na jego rzecz obecnie. Zdecydowanym jego sukcesem był fakt, że zaraz na początku sformułowaliśmy jasne cele współpracy. To dzięki nim mamy dziś w Polsce pierwszy korytarz europejski - przypominał początki Inicjatywy. - Początkowo nasza inicjatywa nie cieszyła się uznaniem posłów Parlamentu Europejskiego, ale dzięki należytej staranności i dbałości o projekt, jego cenna idea nie upadła, a efekty widzimy właśnie dziś.

- Kiedy w Unii Europejskiej mówiło się o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, myślałem początkowo o euroregionach, ale podmioty bez osobowości prawnej z trudem korzystały z ponadregionalnych, pomocowych programów unijnych. Nasz instrument – jak nazwał go Pan Marszałek Olgierd Geblewicz ziemią nieznaną – taką osobowość posiada. To nawet europejska osobowość prawna – stwierdził senator Obrycki. - Cieszy fakt, że regiony wspierane są przede wszystkim przez samorządy, w których zmiany na lepsze są już widoczne.

Za pośrednictwem telełączy udział w obradach wziął również prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Filarem polityki transportowej Unii Europejskiej są europejskie korytarze transportowe. Taki korytarz posiadamy i my. Korytarz Adriatyk-Bałtyk to 10 korytarz. Co oznacza jego powstanie dla nas? A mianowicie elastyczność  finansową i możliwość łatwiejszego dostępu do środków pomocowych – wyliczał prof. Liberadzki. - Dzisiejszy sukces to zasługa samorządów Pomorza Zachodniego, ale nie tylko. To zasługa samorządowców z Lubuskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, ale także samorządowców węgierskich, austriackich i chorwackich. Dziękujemy Wam za to. Teraz można liczyć, że w działania korytarza włączyć będzie można takie inicjatywy jak np. kolej nadodrzańską czy drogę ekspresową S3.

Finałowym akcentem tej części programu konferencji było uroczyste podpisanie dokumentów założycielskich Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ŚKT-EUWT Sp. z o.o.). W imieniu Województwa Zachodniopomorskiego dokument parafował wicemarszałek Wojciech Drożdż.

Spotkanie z dziennikarzami zamknęło ten punkt obrad. Nadszedł czas na publiczne ogłoszenie  wyników konkursu projektów logo studentów Akademii Sztuki w Szczecinie inspirowanych ideą Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Najlepiej oceniono prace Joanny Orzechowskiej, ale jury przyznało jeszcze dwa wyróżnienia – Michałowi Baczyńskiemu i Jolancie Brygert. Laureatom konkursu nagrody wręczyli wicemarszałek Wojciech Drożdż i dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski.

W drugim dniu konferencji jednym z tematów obrad będą zasady funkcjonowania Ugrupowania do momentu pierwszego spotkania Zgromadzenia Ogólnego. 

Infrastruktura pomoże portom Zalewu Szczecińskiego

Czytaj więcej: Infrastruktura pomoże portom Zalewu SzczecińskiegoW jakim stopniu poprawa jakości infrastruktury jest szansą na rozwój portów Zalewu Szczecińskiego? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej w piątek, 22 listopada br., przez Urząd Morski w Szczecinie. Była ona podsumowaniem realizacji projektu o tej samej nazwie, wspartego kwotą ponad 21 milionów złotych ze środków RPO WZ na lata 2007-2013. Udział w niej wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
 
Dyskusja dotyczyła realizacja inwestycji, która trwała od grudnia 2011 roku. Przewidywała ona przebudowę basenów portowych, falochronów oraz wejść do portów w Trzebieży, Wolinie, Lubiniu, Kamieniu Pomorskim i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Ponadto wykonano prace pogłębienia na podejściowych torach wodnych do portów lokalnych: Trzebież, Nowe Warpno, Stepnica, Lubin, Kamień Pomorski, Dziwnów (od strony Zalewu Kamieńskiego) jak również przebudowę pola refulacyjnego „Międzywodzie”, przeznaczonego na odkład urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich.

W projekcie uwzględniono także zmodernizowanie budynków kapitanatu portu w Trzebieży oraz bosmanatów portów w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, zmodernizowanie pływających oznakowań nawigacyjnych oraz zakup dwóch szybkich jednostek inspekcyjnych przeznaczonych do kontroli i monitorowania wód administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie.

W  wyniku realizacji zadania Urząd Morski w Szczecinie zyskał 2 jednostki pływające, pogłębionych zostało ponad 97 km toru wodnego, a także zainstalowano 91 pływających znaków nawigacyjnych.

Jak podkreślili przedstawiciele beneficjenta - Urzędu Morskiego w Szczecinie - podjęte w ramach projektu działania wpłyną zaś na ożywienie gospodarcze, poprawę warunków żeglugi i Czytaj więcej: Infrastruktura pomoże portom Zalewu Szczecińskiegodostępności transportowej regionu oraz rozwój transportu wodnego, przedsiębiorczości i turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł prawie 49,5 miliona złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to suma ponad 21 milionów złotych.

Projekt został realizowany w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.5 „Wzmocnienie portów morskich i rzecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Konferencję połączono z pokazem zakupionego sprzętu ratowniczego i jednostek pływających oraz pokazem udzielania pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie przed siłą morza gotowe

Czytaj więcej: Zabezpieczenie przed siłą morza gotoweUroczyste zakończenie inwestycji „Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona Mierzei Jamneńskiej” odbyło się w poniedziałek 4 listopada br. w rejonie Mielna i Unieścia. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował podczas uroczystości wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Stanisław Gawłowski sekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska, Andrzej Jakubowski wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marcin Zydorowicz wojewoda zachodniopomorski, Jacek Chrzanowski prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasz Płowens, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Politechniki Koszalińskiej oraz Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach gmin Mielno oraz Manowo. Swoim zasięgiem obejmuje północno-zachodni i północno-wschodni brzeg jeziora Jamno oraz odcinek rzeki Dzierżęcinki pomiędzy jeziorami: Jamno i Lubiatowo, a także Kanał Jamneński łączący jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim.

Realizacja inwestycji pn.: Etap I - Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej" ma zasadniczy cel, którym jest zapewnienie ochrony brzegów morskich i całej mierzei Jamneńskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ochronę przed erozyjnym działaniem silnie falujących wód morskich. Szczególnie przy wysokich stanach w morzu, bardzo dynamicznie oddziałujących na stabilność brzegów morskich.

Całkowita wartość projektu to 23 721 818,61 zł, z tego 85% pochodziło ze środków Unii Europejskiej ( 17 514 525,95 zł), a 15% to środki krajowe (3 090 798,70 zł).

Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań:

1. Zabezpieczenie północno-wschodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem drogi powiatowej relacji Mielno-Łazy oraz terenów zabudowanych m. Łazy - wał chroniący północno-wschodni brzeg jeziora Jamno o długości 2 144 m.

2. Budowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno.
-  regulacja Jamneńskiego Nurtu na długości 366 m (odcinek od plaży nad Morzem Bałtyckim do mostu drogowego – ul. Świerczewskiego),
- wykonanie wzdłuż Kanału Jamneńskiego wałów przeciwsztormowych:
- wykonanie od strony morza wałów przeciwsztormowych
- wykonanie wrót sztormowych (4 pary) w odcinku od km 0,259 od km 0,270 Kanału Jamneńskiego.

3. Monitoring – montaż urządzeń pomiarowo – rejestrujących, rejestrujących w niżej wymienionych miejscach: przystań Koszałka, most drogowy Unieście – Łazy, przystań w Łabuszu; Mielno, pomost Politechniki Koszalińskiej.

Ostatnie lata wykazały, że dla strategicznego bezpieczeństwa brzegów morskich oraz ludności i wartości materialnych funkcjonujących w obszarze będącym przedmiotem opracowania niezbędna jest zdecydowana poprawa zabezpieczenia brzegów morskich i całej mierzei jamneńskiej przed erozyjnym działaniem silnie falujących wód uchodzących z jeziora Jamno do Morza Bałtyckiego oraz wód cofkowych od Morza Bałtyckiego a także infrastruktury technicznej oraz naturalne wzmocnienie brzegów roślinnością. Przedmiotowa inwestycja jest realizacją powyższego zadania.

Na roboczo o morskiej energetyce wiatrowej

Czytaj więcej: Na roboczo o morskiej energetyce wiatrowejO różnych aspektach morskiej energetyki wiatrowej dyskutowano dziś, 7 października, w Urzędzie Marszałkowskim podczas roboczego seminarium. Spotkanie współorganizowały Województwo Zachodniopomorskie i firma SIEMENS. Gospodarzem dyskusji był wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

- Województwo zachodniopomorskie jest żywo zainteresowane rozwojem kreatywnego przemysłu off shore, czemu dajemy wyraz w strategicznych planach i zapisach. Chcemy wspierać to, co wiąże się z przemysłem off shore, gdyż  jest on elementem inteligentnej specjalizacji regionu – mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż. - Myślę że potencjał dwóch uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego będzie sprzyjał rozwojowi projektom off shore.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele firmy SIEMENS z Danii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obecni byli także specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Biura Planowania Przestrzennego i Urzędu Miasta Szczecin.

Jak powiedział po spotkaniu wicemarszałek Drożdż, przedstawione prezentacje były bardzo ciekawe i niosące dużo nowych informacji, pogłębiających znajomość tematyki seminarium.

Strategia województwa zachodniopomorskiego zaktualizowana w 2011 roku oraz Program rozwoju sektora energetycznego zakłada rozwój energetyki morskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Również plan zagospodarowania przestrzennego woj. zachodniopomorskiego, uwzględnia w swoich zapisach wykorzystanie energii z wiatru na terenach morskich. Ten dokument planistyczny podkreśla ważność rozwoju gospodarki morskiej, której częścią może stać się również morska energetyka wiatrowa jako istotny element rozwoju Pomorza Zachodniego.

To podejście w połączeniu z wysokim potencjałem wietrznym regionu i współpracą władz województwa z inwestorami zaowocowało pozycją lidera w tym sektorze energetyki. Według statystyk prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki moc zainstalowana w OZE na koniec czerwca  2013 r. wynosiła 935,58 MW, w tym w 49 elektrowniach wiatrowych na lądzie 836,88 MW.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi naturalną konsekwencję rozpoczętego przed laty procesu, zwłaszcza że może szczególnie przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej w 2020 roku.