TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Wspólne działania Polski i Azerbejdżanu w sektorze żeglugi morskiej

Czytaj więcej: Wspólne działania Polski i Azerbejdżanu w sektorze żeglugi morskiej Rozwój współpracy w dziedzinie żeglugi morskiej pomiędzy Polską a Azerbejdżanem, wspólne działania na rzecz rozwoju żeglugi międzynarodowej, w tym bliskiego zasięgu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska to główne cele podpisanej 20 maja 2015 r. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Azerbejdżanu. Ze strony polskiej umowę podpisała wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć. Delegację Azerbejdżanu reprezentował Prezes Urzędu Morskiego Gudrat Gurbanov.

Umowa o transporcie morskim między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Azerbejdżanu otworzy nowy etap współpracy pomiędzy krajami. Przyniesie korzyści w zakresie usprawnienia obsługi transportowej obrotów handlowych między obu krajami i państwami trzecimi regionu Morza Kaspijskiego. Przyczyni się do rozwoju nowych dziedzin polsko–azerskiej współpracy gospodarczej.

- Umowa o transporcie morskim będzie stanowić bazę prawno-traktatową do przyszłych umów gospodarczych zacieśniając tym samym współpracę pomiędzy obydwoma państwami w różnych dziedzinach gospodarki morskiej – dodała wiceminister.

Pozwoli ona także na rozwój współpracy w innych dziedzinach gospodarki morskiej, szczególnie w zakresie szkolnictwa morskiego. Edukacja morska i badania naukowe stanowią wyjściową bazę dla nowoczesnego rozwoju gospodarki morskiej, ratownictwa, bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska. Szkolnictwo morskie w Polsce prezentuje najwyższy światowy poziom. Absolwenci polskich Akademii Morskich stanowią nie tylko korpus oficerów floty handlowej, ale również zasilają kadry menadżerskie przedsiębiorstw handlu morskiego, portów i administracji morskiej na całym świecie. Akademia Morska w Baku i Akademia Morska w Szczecinie  ściśle współpracują w sferze dydaktycznej i naukowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MIR: transport stracił przez orkan Ksawery 55,6 mln zł

Czytaj więcej: MIR: transport stracił przez orkan Ksawery 55,6 mln zł Na 55,6 mln zł resort infrastruktury i rozwoju wstępnie oszacował koszty orkanu Ksawery. Największe straty - ok. 32,68 mln zł - dotknęły gospodarkę morską, 16,5 mln zł wydała GDDKiA, a ponad 4,9 mln zł Grupa PKP.

Jak poinformowało w poniedziałek ministerstwo, gospodarka morska poniosła straty w wyniku np. uszkodzenia umocnień brzegu (wskazane przez Urząd Morski w Słupsku), które oszacowano mniej więcej na 17,68 mln zł, oraz ok. 15 mln zł z powodu uszkodzenia pasa zabezpieczającego linię brzegową (zgłoszone przez Urząd Morski w Gdyni).

W Gdyni, w Szczecinie i w Słupsku nie odnotowano uszkodzeń infrastruktury portowej, a szacowanie szkód na plażach i pasach technicznych jeszcze trwa. W dniach 5-7 grudnia anulowane były rejsy promów Unity Line z i do Świnoujścia oraz promy Stena Line z i do Gdyni.

Ministerstwo poinformowało także - powołując się na dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - że ciężki sprzęt wyjeżdżał na drogi krajowe ponad 4 tys. razy. Najwięcej interwencji przypadło na piątek 6 grudnia - 1,747 tys. razy. Nieco mniej - 1,739 tys. interwencji - było w sobotę 7 grudnia, a w niedzielę 8 grudnia do godz. 17 sprzęt wyjeżdżał 795 razy.

Do najpoważniejszych zdarzeń doszło na drogach krajowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubuskim.

Na kolei silny wiatr był bezpośrednią przyczyną 417 wypadków i awarii, które spowodowały opóźnienie ponad tysiąca pociągów. 49 pociągów pasażerskich odwołano, natomiast 101 kursowało na skróconych relacjach. Pociągi towarowe wyjeżdżały na trasy z opóźnieniem. Służby kolejowe interweniowały w sumie 719 razy.

Największe koszty, wśród spółek PKP, przypadły na towarowego przewoźnika PKP Cargo (ponad 2,3 mln zł) i zarządzającą torami spółkę PKP PLK (prawie 1,5 mln zł).

Mniejsze są natomiast straty transportu lotniczego. Obecne szacunki sięgają 565 tys. zł, z tego ok. 530 tys. zł to koszty w porcie lotniczym Gdańsk.

Opóźnionych było łącznie 100 rejsów, a 136 lotów odwołano. Opóźnione i odwołane loty dotyczyły lotnisk: w Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie oraz Modlinie.

 

Źródło: wnp.pl

Zmiany w uchwale "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"

Czytaj więcej: Zmiany w uchwale Rada Ministrów podjęła przedłożoną przez MTBiGM uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2008-2013 pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu".

Podstawowa zmiana dotyczy wydłużenia okresu finansowania budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu o rok, tj. do końca 2014 r. Chodzi o dostosowanie wydatkowania środków przewidzianych na realizację programu do realnego przebiegu procesu budowlanego. Całkowity koszt realizacji programu nie zmieni się, czyli nadal będzie to 1.016.754 tys. zł.

Do końca 2014 r. konieczne jest wykonanie zadań mających na celu dostosowanie istniejącego toru wodnego w Świnoujścia do ruchu gazowców LNG. Chodzi o pogłębienie i poszerzenie toru istniejącego do parametrów wymaganych dla gazowców LNG, wykonanie prac pogłębiarskich na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym oraz budowę dwóch staw nawigacyjnych na istniejącym torze wodnym. Terminowo zakończono zasadnicze roboty budowlane obejmujące budowę falochronu osłonowego, ostrogi zachodniej oraz obrotnicy statków i nowego toru wodnego podejścia do portu zewnętrznego.

Celem programu jest wybudowanie falochronu osłonowego dla terminala LNG w Świnoujściu. Będzie on miał długość ok. 3 km i - wraz z istniejącym falochronem wschodnim, do którego dobudowana zostanie 250-metrowa ostroga zabezpieczająca przed falowaniem - utworzy półotwarty akwen. Inwestycja ta pozwoli obsługiwać większe jednostki pływające, w tym gazowce LNG, zwiększy możliwości przeładunkowe portu, a zbudowanie terminala dla odbioru skroplonego gazu ziemnego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Port będzie obsługiwał statki o długości do 315 m, w tym gazowce LNG o zanurzeniu do 12,5 m oraz inne statki o zanurzeniu do 13,5 m.

Porozumienie pomiędzy ULC a MTBiGM w sprawie prowadzenia ewidencji morskich nadajników niebezpieczeństwa

Czytaj więcej: Porozumienie pomiędzy ULC a MTBiGM w sprawie prowadzenia ewidencji morskich nadajników...5 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego a Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia ewidencji morskich nadajników niebezpieczeństwa. Porozumienie podpisał Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski oraz Wiceminister ds. gospodarki morskiej Dorota Pyć.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MTBiGM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa, które zmieniło funkcjonujący do tej pory system prowadzenia ewidencji nadajników sygnału niebezpieczeństwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowały porozumienie, na mocy którego Prezes ULC będzie kontynuował prowadzenie ewidencji morskich nadajników sygnału niebezpieczeństwa (EPIRB). Nadajniki wpisywane do ewidencji to nadajniki niebezpieczeństwa 406MHz, które są na wyposażeniu statków powietrznych (ELT – nadajnik sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego), jednostek pływających (EPIRB – morski nadajnik sygnału niebezpieczeństwa) zarejestrowanych w Polsce i nadajniki używane przez obywateli polskich (PLB – osobisty nadajnik sygnału niebezpieczeństwa). Obecnie w ewidencji zarejestrowanych jest: 339 nadajników ELT, 590 nadajników EPIRB i 762 nadajników PLB.

Nowy Przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Czytaj więcej: Nowy Przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji EgzaminacyjnejInformujemy, że w dniu 10 września br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak powołał Pana kpt. ż.w. Leszka Stępnia na Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych egzaminami kwalifikacyjnymi prosimy o sprawdzanie bieżących informacji na stronie CMKE (zakładka Gospodarka morska i śródlądowa – CMKE).