Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 – podsumowanie konsultacji społecznych

gru 5, 2013 | Polityka Morska

1ministerstwoMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektów: Polityka Morska RP do roku 2020 i Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020.

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 – podsumowanie konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 Zestawienie uwag do PM 2020

Załącznik nr 2 Zestawienie uwag do POŚ