POL-DRÓG będzie budował port śródlądowy

mar 13, 2013 | Polskie nowości

1ilawaKonsorcjum firm Lider: KORNAS DEVELOPMENT i Partner POL-DRÓG Gdańsk wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie. Wartość inwestycji wynosi ponad 11 mln PLN, a termin jej zakończenia przypada na rok 2014 roku.

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt budowlany i wykonawczy portu oraz zrealizowane następujące roboty budowlane: budowa portu śródlądowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, hydrotechniczną i komunikacyjną oraz niezbędnym wyposażeniem i działaniami promocyjnymi.
Port powstanie wzdłuż brzegu Jezioraka i podzielony będzie na dwie strefy: pasażerską i towarową. W części pasażerskiej wykonane będą m.in. punkty przystankowe dla statków oraz ciąg spacerowy na pomoście równoległym do linii brzegowej jeziora. Przebudowany zostanie także układu zieleni z przystosowaniem do nowego zagospodarowania przy zachowaniu w możliwie największym stopniu istniejącego zadrzewienia. W części towarowej zostaną zbudowane m.in. pomosty pływające, cztery żurawie do przeładunku i hangary, w których zapewnione będzie miejsce do zimowania dla dziewięciu statków towarowych na podwoziach jezdnych i dwóch statków pasażerskich żeglugi nieregularnej.

Zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem portu do użytku ma nastąpić pod koniec listopada 2014 roku. Zamawiającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.