Pojęcie ratownictwa morskiego

kw. 3, 2016 | Prawo Morskie

1abcratownictwo

Ratownictwem morskim w rozumieniu przepisów kodeksu morskiego jest udzielanie pomocy statkowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie na jakichkolwiek wodach oraz ratowanie znajdującego się na nim lub z niego pochodzącego mienia, jak również ratowanie innego mienia znajdującego się na morzu i niepołączonego trwale i celowo z wybrzeżem.