Podsumowanie 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

cze 15, 2015 | Polskie nowości

1tytulowedarmlodziezy

Po trzech dniach merytorycznych dyskusji na temat polskiej i światowej gospodarki morskiej, organizatorzy 3.Międzynarodowego Kongresu morskiego wraz z europosłem i byłym premierem Jerzym Buzkiem dokonali podsumowania. Konferencja kończąca wydarzenie odbyła się w piątek na pokładzie Daru Młodzieży.

Wnioski i postulaty opracowane podczas kongresu ponownie zostaną przesłane do Warszawy, by po raz kolejny znaleźć odzwierciedlenie w ważnych dokumentach dla sektora morskiego.

– Mamy dobre doświadczenia z poprzednich lat, przekonaliśmy nieprzekonanych, że inwestycje w ten sektor są potrzebne. Wierzę, że i tegoroczne spotkanie przyniesie podobne efekty – podsumował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

– Europa cały czas jest w kryzysie, Europa cały czas szuka szansy na wyjście z kryzysu. Bez wątpienia szansą jest niebieska gospodarka jak określamy gospodarkę morską. Po tegorocznym kongresie widzimy obszary, które są dla nas szczególną szansą na rozwój. To m.in. górnictwo morskie i szansa na pozyskiwanie metali, w tym m.in. metali ziem rzadkich, właśnie z dna morskiego. Na lądzie, w Polsce i w Europie możemy budować centra naukowe i wytwarzać innowacyjną technologię, która na dalekich oceanach będzie skutecznie pozyskiwać surowce – mówił profesor Jerzy Buzek.

– Kongres trwa tylko trzy dni, ale to dla nas wielkie paliwo do pracy na cały rok. Wnioski z dyskusji wymagają opracowania i syntezy, tak by móc konsekwentnie pracować nad ich wdrożeniem w życie. Za rok podsumujemy, co się udało, a co wciąż jest przed nami. To ważna inicjatywa i z każdym rokiem jeszcze bardziej widzimy jak cenna – podkreślił w imieniu organizatorów Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny PŻM.

Jesienią wnioski z 3. Kongresu Morskiego będą jednym z tematów posiedzenia Komisji Infrastruktury.

>Galeria<