Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie nowych stopni wodnych

lis 20, 2018 | Polskie nowości

1280x540kkk

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii i administratorami budowli piętrzących.

Wzięli w nim udział: Minister Marek Gróbarczyk, Wiceminister Anna Moskwa, Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca oraz prezesi i wiceprezesi spółek energetycznych: ENEA S.A., ENERGA S.A., ENERGA Invest Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PKN Orlen SA i TAURON Polska Energia S.A.

Minister Marek Gróbarczyk, mając na uwadze dbałość o efektywne wykorzystanie urządzeń piętrzących i ich potencjału hydroenergetycznego, zainicjował podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji budowy nowych stopni wodnych.

– Jesteśmy na zaawansowanym etapie modernizacji polskich rzek – Wisły i Odry, które są dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy, by przyszły rok zaowocował konkretną współpracą, dlatego spółki energetyczne są dla nas tak istotne. Cieszymy się, że możemy z Państwem podpisać list intencyjny, który pozwoli nam rozpocząć wspólne inwestycje – powiedział Minister Gróbarczyk.

List intencyjny nakreśla kierunki współpracy pomiędzy stronami m.in. w obszarze współfinansowania dokumentacji i budowy planowanych inwestycji oraz wymiany doświadczeń i wiedzy. Model współpracy pomiędzy stronami w tym szczegółowe zasady uczestnictwa w kosztach i korzyściach z realizacji stopni wodnych będą ustalane osobno dla każdego z nowych projektów.

 

MGMiŻŚ