Podpisanie umowy na modernizację zapory zbiornika nyskiego

lut 1, 2013 | Polskie nowości

1zbiorniknyskiRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał umowę  z konsorcjum Hydrobudowa Gdańsk S.A – Lider; Partnerzy: Metrostav A.S. i  Bilfinger Berger Budownictwo S.A. na roboty budowlane dla drugiego przedsięwzięcia obejmującego modernizację budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 217 mln zł (w tym środki unijne 85 %). Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (etap I). Wartość  całej inwestycji to  411 mln zł.

Modernizacja budowli zrzutowej jest konieczna ponieważ w chwili obecnej pełna wydajność urządzeń spustowych jest osiągana dopiero przy maksymalnym napełnieniu zbiornika. Oznacza to, że możliwości zrzutów wody ze zbiornika są ograniczone i nie adekwatne do możliwego maksymalnego dopływu w czasie katastrofalnych opadów na terenie zlewni. Rozwiązaniem problemu jest zastąpienie przelewów powierzchniowych upustami dennymi.

Budując upusty denne można odpowiednio wcześniej zgodnie z prognozami meteorologiczno-hydrologicznymi przygotować zbiornik na przyjście fali powodziowej dokonując tzw. zrzutów wyprzedzających do 400 m3 /s nie powodując żadnych ubocznych skutków poniżej zapory. Obniżenie progów na pozostałych trzech przęsłach pozwala na bezpieczny zrzut wody do 1400 m3/s. W przypadku większych dopływów do zbiornika będzie uruchomiony przelew boczny odprowadzający wodę do projektowanego w następnej kolejności kanału ulgi.  Poprzez modernizację budowli zrzutowej i budowę przelewu bocznego uzyskujemy pełne bezpieczeństwo zapory przed przelaniem się wody przez koronę zapory, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obszarów położonych poniżej zbiornika.

Zakres prac na zbiorniku obejmuje m.in. przebudowę budowli zrzutowej wraz z dolnym stanowiskiem i mostem, budowę przelewu bocznego kontrolowanego z zamknięciami ruchomymi, wypadem i mostem, modernizację zapory czołowej, modernizację zapory bocznej Siestrzechowice wraz z pompownią i obiektami towarzyszącymi, modernizację pompowni Zwierzyniec wraz z wałami oraz siecią rowów i dróg wałowych, modernizację części wlotowej do zbiornika Nysa w rejonie Otmuchowa, budowę ośrodka zarybieniowego.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wystąpi zagrożenie powodziowe, wówczas w zależności od przewidywanego zrzutu wody kierownictwo budowy podejmie działania wskazane w specjalnie przygotowanej „Instrukcji przeciwpowodziowej na czas prowadzenia robót”.

Projekt  „Modernizacji zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I” podzielony jest na dwa przedsięwzięcia: I. Przebudowę i udrożnienie przeciwpowodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa do rejony Kubic wraz z rozbudową istniejących obwałowań i II. Modernizację budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika. Wartość  inwestycji wynosi 411 mln, w tym 85 % stanowią środki unijne. Okres realizacji: lata 2009 – 2015.

wroclaw.rzgw.gov.pl