Podpisanie planów współpracy na rok 2013

sty 27, 2013 | Gdynia

11gdynia11W dniu 22 stycznia 2013 r. dyrektor Urzędu Morskiego podpisał plany współpracy na rok 2013 z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, realizując postanowienia rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Plan współpracy Urzędu Morskiego w Gdyni z MOSG przewiduje współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa granic i zwalczania przestępczości transgranicznej, jak również przeciwdziałanie naruszaniu przepisów obowiązujących na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowane będą między innymi wspólne kontrole z wykorzystaniem jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej i urzędu morskiego. Plan obejmuje także przekazywanie informacji na temat ruchu statków przewożących ładunki niebezpieczne, na temat prowadzonych prac podwodnych poza obszarami portów oraz przeszukiwania wraków jak również wymianę informacji dotyczącej prowadzenia prac naukowo badawczych na obszarach morskich.

Współdziałanie Urzędu Morskiego w Gdyni z BHMW obejmuje między innymi koordynację morskich prac hydrograficznych i wzajemne przekazywanie ich wyników, a także wymianę opracowywanych materiałów i wydawnictw oraz współpracę w zakresie tworzenia i dystrybucji informacji nautycznej dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

www.umgdy.gov.pl