Podpisanie deklaracji współpracy między Polskim Rejestrem Statków, UpLogic i Sup4Nav

sie 24, 2017 | Polskie nowości

drone 2554183 960 720

W dniu 17 sierpnia przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków SA oraz firm UpLogic Sp. z o.o. i Sup4Nav Sp. z o.o. podpisali deklarację współpracy.

UpLogic i Sup4Nav są partnerami projektu AVAL, którego celem jest opracowanie technologii autonomicznego statku morskiego współpracującego z autonomicznym dronem. Obie firmy są skoncentrowanie na działalności badawczo-rozwojowej w szeroko pojętych technologiach informatycznych, informacyjnych oraz technologiach morskich i wytyczaniu trendów rozwojowych w w/w zakresie.

Na mocy podpisanego porozumienia PRS, UpLogic i Sup4Nav wyraziły wolę podjęcia zgodnych działań o zasięgu krajowym i międzynarodowym w obszarze tworzenia wymagań i standardów techniczno-eksploatacyjnych dla autonomicznych jednostek nawodnych oraz dla bezzałogowych statków powietrznych (dronów) mających zastosowanie m.in. w przeprowadzaniu inspekcji na statkach i obiektach offshore.

Porozumienie zakłada prowadzenie usług technicznych: testowania dronów, wprowadzenia automatyzacji i rejestracji ich lotu oraz opiniowania niezawodności dronów przeznaczonych do wykonywania inspekcji. Współpraca pomiędzy stronami obejmować będzie także opracowanie stosownych procedur i zaleceń, jak również certyfikację autonomicznych jednostek nawodnych, dronów oraz ich operatorów. Dokument przewiduje podnoszenie bezpieczeństwa użytkowników i otaczającego środowiska poprzez wykonywanie ekspertyz technicznych na bazie prowadzonych badań i doświadczenia, jak również przeprowadzanie oceny ryzyka eksploatacyjnego dronów w środowisku morskim, stoczniowym i offshore.

Jednym z głównych założeń podpisanej deklaracji jest wdrażanie innowacji techniczno-technologicznych oraz transfer wiedzy do polskiego przemysłu.

Strony planują organizować oraz brać udział w branżowych konferencjach, seminariach i szkoleniach związanych z tematyką prowadzonych wspólnie badań i ocen.

 

Źródło: PRS SA