PODCHORĄŻACKIE LATO STUDENTÓW AMW

cze 7, 2012 | Akademia Marynarki Wojennej

MW12Dwumiesięczny rejs żaglowcem szkoleniowym ORP „Iskra”, szkolenie żeglarskie na jachtach, praktyki na okrętach – tak studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej będą spędzać nadchodzące miesiące. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty w zagranicznych portach, przekucie teorii na praktykę, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła.

 

Praktyka nawigacyjno – astronomiczna na ORP „Iskra”

MW13Rejs „Iskry” to kilka tysięcy mil morskich żeglugi, ponad 1000 godzin w morzu, 42 dni szkolenia oraz wizyty w Szczecinie, Portsmouth, Funchal, Barcelonie, St. Malo i Breście. Okręt przejdzie po trasie Morze Bałtyckie – Morze Północne – Ocean Atlantycki – Morze Śródziemne. Na pokładzie ORP „Iskra” zaokrętowano 25 podchorążych 2. roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) oraz 7 podchorążych 4. roku WNiUO (w charakterze instruktorów). W czasie rejsu wszyscy studenci wojskowi będą doskonalić umiejętności nabyte w czasie dotychczasowej nauki. Studenci zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi na akwenach objętych trasą rejsu i będą pogłębiać wiedzę m.in. z astronomii, nawigacji, hydrometeorologii oraz z obsługi urządzeń nawigacyjnych. „Iskra” w rejs wyszła 4 czerwca, a powróci do kraju 3 września. W trakcie odbędzie się wymiana załóg – z okrętu zejdzie 2. rocznik, a zaokrętują się podchorążowie 1. roku studiów.

Praktyka żeglarska i marynarska

MW14Podchorążowie 1. roku studiów od początku czerwca rozpoczęli praktykę żeglarską w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym AMW w Czernicy. Tam pod czujnym okiem instruktorów i wykładowców odbędą szkolenie na stopień żeglarza jachtowego. Następnie pod koniec czerwca wrócą do Gdyni i zaokrętują się jachtach Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. Na morze wyjdą 25 czerwca i odbędą rejs po Morzu Bałtyckim, zapoznając się z portami polskiego wybrzeża. Do Gdyni wrócą 4 lipca i udadzą się na urlop. Jednakże już pod koniec lipca rozpoczną praktykę marynarską na ORP „Iskra”. Odbędą miesięczny rejs żeglując po akwenach Oceanu Atlantyckiego, Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Praktykę zakończą 3 września.

Praktyka specjalistyczna

Studenci wojskowi Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego zarówno drugiego, jak i trzeciego roku odbędą praktykę specjalistyczną. Drugi rocznik rozpoczął szkolenie praktyczne 4 czerwca i zakończy 3 sierpnia. Podchorążowie praktykują na okrętach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Tam dokładnie zapoznają się z budową sprzętu okrętowego, rozmieszczeniem oraz obsługą urządzeń siłowni głównej i pomocniczej, a także poznają w praktyce procedury przygotowania okrętu do ruchu. Natomiast podchorążowie trzeciego roku czerwiec spędzą na okrętach 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Później udadzą się do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Dęblinie, gdzie odbędą praktykę zakładową i technologiczno-remontową.

Praktyka uzbrojeniowa

Natomiast z okrętowym uzbrojeniem, między innymi z minami, torpedami, armatami i rakietami będą mieli do czynienia podchorążowie 3. roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W trakcie dwumiesięcznej praktyki (od 4 czerwca do 27 lipca) będą musieli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach oraz uczelnianych trenażerach i symulatorach.  Na okrętach 3. FO i 8. FOW będą uczyć się przygotować armatę do strzelania, rzucać trały, poznają zasady przechowywania min morskich oraz proces przygotowania rakiet i uzbrojenia torpedowego do strzelania. Umiejętność wykorzystania uzbrojenia okrętowego to istota działań bojowych okrętów.

Praktyka oficerska

Natomiast czerwiec i lipiec podchorążowie czwartego i piątego roku spędzą na praktykach oficerskich. W tym czasie poznają zasady dowodzenia działem okrętowym, dokumentację okrętową, a także zapoznają się z obowiązkami oficerów wachtowych. Praktyka dowódcza to końcowy etap przygotowań do objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej. Tu muszą już nauczyć się wykorzystywać całą wiedzę zdobytą podczas zajęć w uczelni i na wcześniejszych praktykach.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Są one jakby podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas ćwiczeń i wykładów. Studenci wojskowi w sumie spędzają w czasie 5 lat studiów 12 miesięcy na zajęciach praktycznych. W odróżnieniu od studentów cywilnych nie mają dwu czy trzymiesięcznych wakacji, a tylko 30 dni urlopu, którego termin jest im narzucany. Cały swój czas i energię muszą przeznaczyć na naukę, aby w przyszłości stać się oficerem Marynarki Wojennej.

Tekst: Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz