„Plan działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich” – „potrzeba polityki wsparcia”

mar 28, 2014 | Polskie nowości

1instenerPodczas konferencji zorganizowanej w dniu 27.03. br. przez Instytut Morski w Gdańsku podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu 4 Power, poświęconemu rozwojowi gospodarki regionów nadmorskich w oparciu o morską energetykę wiatrową. Scharakteryzowano  przeszkody prawne oraz nakreślono priorytety działania dla regionów.

– Wpływ entuzjastów morskiej energetyki wiatrowej na decydentów jest niestety znikomy. Morska energetyka wiatrowa, jak również cały sektor OZE nie ma systemu wsparcia rządu. Taki stan rzeczy przekreśla szansę na rozwój. Znaczenie systemu wsparcia rządowego i politycznej woli rozwijania sektora, znakomicie ilustruje przykład z rynku niemieckiego- wobec chwilowych wahań rządu, jako odpowiedź na próbę zmiany polityki rządu niemieckiego w kwestii OZE, Siemens buduje swoją najnowszą fabrykę w Wielkiej Brytanii a nie w Niemczech. Ryzyko inwestycyjne spowodowało, że koncern przeniósł do innego kraju dużą inwestycję szacowaną na kilkaset milionów euro. Przez ostatnie 10 lat rząd niemiecki podkreślał znaczenie i konieczność rozbudowy sektora energetyki wiatrowej. Dzięki temu powstała odpowiednia baza przemysłowa.

W Polsce liczy się na przyciągnięcie inwestorów, lecz brak jest zdecydowanych działań zmierzających w stronę zapewnienia im odpowiednich warunków inwestycyjnych. Projekt skupia się na ramach polityk regionalnych, związanych z działaniem w systemach prawnych. Pod koniec 2014r. wyniki projektu będą przedstawiane komitetowi regionów. Najważniejszym czynnikiem będzie rekomendacja działań, które regionom powinny się opłacać i stanowiących optymalną drogę do rozwoju sektora offshore.
Projekt 4 Power zakłada partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

– Ocena sytuacji inwestycyjnej w kraju, przedstawiona przez Instytut Morski w Gdańsku przez okres 1,5 roku nie uległa znaczącym zmianom. W większości państw europejskich zaangażowanych w rozwój sektora offshore istnieje wsparcie polityczne dla morskiej energetyki wiatrowej. W Polsce jest ono chwilowe, przejawia się głównie w okazjonalnych wypowiedziach polityków, jednak potem poparcie jest wycofywane z dnia na dzień. W morskiej energetyce wiatrowej od momentu rozpoczęcia projektu do jego finalizacji mija średnio 8-10 lat. Brak stabilności woli politycznej przez ten okres będzie skutkował brakiem zainteresowania inwestycjami w naszym kraju poważnych inwestorów.

W innych krajach realizacje podobnych projektów zyskują znacznie wyższą rangę polityczną. Najsilniejszą stroną Polski sprzyjającą rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej są dobre warunki geograficzno- metrologiczne. Problem stanowi jednak brak podaży przyłączeniowej i brak stabilnego wsparcia. Istnieje przekonanie, że odnawialne źródła energii to dla polskiej gospodarki rozwiązanie zbyt drogie, a politykę energetyczną kraju trzeba opierać na tradycyjnej energetyce węglowej. Smutnym faktem w dalszym ciągu jest brak planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Proces ten jest wciąż w fazie realizacji. Nie zrealizowano żadnej konkretnej inwestycji dzięki planowi zagospodarowania. Proces wydawania decyzji środowiskowych jest żmudniejszy niż w 20 pozostałych krajach UE.

Priorytetem dla państwa w zakresie morskiej energetyki wiatrowej będzie więc stworzenie systemu zachęt dla inwestorów oraz stabilność i transparentność systemu uzyskiwania pozwoleń inwestycyjnych. Kryteria systemu oddziaływań inwestycji na środowisko powinny być zbliżone we wszystkich państwach europejskich.

Sebastian Kowalczyk z Centrum Techniki Okrętowej przedstawił założenia programu Offshore Innowacja, którego celem jest współfinansowanie badań ukierunkowanych na rynek offshore. W ramach tych działań w 2013r. na terenie Centrum Techniki Okrętowej zorganizowano seminarium  doradczego sektora offshore, w której wzięły udział takie podmioty, jak Bitfinger, Crist, Stokga, Stocznia Gdańsk. Zaproszono również reprezentanta Komisji Europejskiej, który omówił wsparcie prac badawczo rozwojowych w Europie realizowanych dla przemysłu. Każdy z uczestników seminarium przedstawił swoją wizję prac badawczo rozwojowych, które powinny być podjęte we współpracy z instytucjami badawczymi. Na podstawie tych zapisów sformułowano list intencyjny do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego treść skupiała się wyłącznie na rynku offshore. List spotkał się z akceptacją. NCDR podjął rozmowy z Polskim Forum Przemysłu offshore, zrzeszającym wszystkich zainteresowanych. Do NCDR skierowano wniosek o utworzenie programu sektorowego. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o finansowanie badań. Zakończono już dwa pierwsze etapy całego przedsięwzięcia. W ramach inwestycji w infrastrukturę „offshore do 2020r”. wydano już ok. 88 mln zł. Istnieją już przykłady projektów, które są innowacyjne. Jako przykład innowacyjności w Polsce przedstawiany jest projekt statku Vidar zbudowany przez stocznię Crist i konstrukcja pływająca Wistal oraz budowa pierwszego w Polsce laboratorium offshore.

– Morska energetyka wiatrowa przegrywa w zderzeniu z energetyką węglową. Problem nie leży tylko po stronie polityków, gdyż morska energetyka wiatrowa musi być na tyle tania by konkurować xz innymi rozwiązaniami. Lobbing byłby skuteczny, gdyby regiony nadmorskie Polski jednym głosem orzekły, że rozwój energetyki wiatrowej zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów- podsumował Juliusz Gajewski.

MiO