PKO Bank Polski podpisuje umowę kredytową z PŻM

sty 17, 2013 | PŻM

APZMPKO17 stycznia w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej odbyło się podpisanie umowy kredytowej pomiędzy bankiem PKO Bank Polski a PŻM. Ze strony banku swoje podpisy na dokumencie złożyli : Jarosław Myjak – Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski oraz Aneta Szadkowska – Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski w Szczecinie, natomiast ze strony PŻM : Dyrektor Naczelny PŻM Paweł Szynkaruk oraz Dyrektor Pionu Finansowego PŻM Andrzej Cieśliński.

Umowa dotyczy udzielenia kredytu przez PKO Bank Polski o wartości do 120 milionów dolarów na refinansowanie zakupu przez PŻM czterech statków typu kamsarmax w japońskiej stoczni Tsuneishi. Pierwsza z jednostek – m/s Karpaty odebrana została 11 stycznia br. Kolejne : m/s Sudety, m/s Beskidy oraz m/s Tatry – będą przekazywane armatorowi w kolejnych miesiącach 2013 roku. Są to największe masowce (statki do przewozu takich ładunków jak węgiel czy ruda żelaza) w całej historii PŻM i w historii polskiej floty. Zakup jednostek nastąpił ze środków własnych armatora, natomiast kredyt posłuży do zwrotu większej części zainwestowanego przez PŻM kapitału (refinansowanie).

Polska Żegluga Morska, pomimo głębokiego kryzysu na rynku żeglugowym, posiada stabilną sytuację finansową. Zwracając się do czołowych światowych banków aktywnych na rynku inwestycji okrętowych z ofertą refinansowania zakupu wspomnianych czterech statków, PŻM otrzymała kilka propozycji kredytowych. Najlepszą z nich okazała się właśnie oferta banku PKO Bank Polski.

Bank PKO Bank Polski coraz aktywniej wkracza w inwestowanie na rynku żeglugowym. Jest to rynek zarezerwowany jedynie dla największych światowych instytucji finansowych, które prowadzą strategię opartą na długofalowym rozwoju. Kredyt udzielony Polskiej Żegludze Morskiej będzie spłacany przez 8 lat.

Obecna umowa kredytowa, dotycząca refinansowania zakupu czterech 82-tysięczników, jest historycznie największą umową kredytową zawartą przez Polską Żeglugę Morską w celach inwestycyjnych z krajowym bankiem.
      
Krzysztof Gogol
Doradca dyr. nacz. PŻM