Pirs na wyspie – wybudowany, gotowy i dopuszczony do użytkowania

maj 11, 2016 | Różne

1abcpirs

Cały, ok. 400-metrowy pirs na Ostrowie Brdowskim otrzymał od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie pozwolenia na użytkowanie. Część lądowa została dopuszczona do eksploatacji już wcześniej, teraz przyszedł czas na wodną. W porcie szczecińskim przybędzie nowe nabrzeże o nazwie „Nabrzeże Mazowieckie – pirs”.

Pirs do montażu i załadunku konstrukcji stalowych znajduje się na południowym odcinku Nabrzeża Mazowieckiego wyspy. Przed rozpoczęciem robót kafarowych i robót czerpalnych sprawdzono teren na występowanie przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego celem maksymal­ne­go wyeliminowania ryzyk z tym związanych.

Prace budowlane części lądowej rozpoczęły się w czerwcu 2015 r. Od lipca do października wykonano belki żelbetowe oraz place składowe pomiędzy belkami. Następnie na belkach żelbetowych zamontowano szyny dla suwnicy. Część lądowa uzyskała pozwolenie na użytkowanie już wcześniej. Na niej usytuowana jest ogromna suwnica bramowa. Wodna część stanowiska do załadunku będzie przyjmować cumujące barki o sze­­rokości do 42 m, długości 135,8 m i zanurzeniu do 5,50 m.

Oddanie pirsu do eksploatacji kończy pierwszy etap budowy Zakładu Seryjnej.

Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie (hala produkcyjny ma możliwości rozbudowy o dodatkową – trzecią nawę).

Parametry pirsu:

– długość części wodnej: 145 m

– szerokość części wodnej pomiędzy odbojnicami: 43,4 m, w świetle konstrukcji 44,00 m 

– głębokość akwenu 6,50 m

– rozstaw szyn podsuwnicowych: 48,32 m

– powierzchnia akwenu: 6380 m²

– długość belek w części lądowej: 245 m

całkowita długość toru podsuwnicowego: 392 m