Piotr Krzystek: Przyszłość terenów postoczniowych

paź 15, 2013 | Szczecin

1krzystek2Wydzielenie ze struktur Towarzystwa Finansowego Silesia odrębnej spółki z siedzibą w Szczecinie, która zarządzałaby terenami po byłej stoczni, komunalizacja utworzonej spółki przy udziale samorządu województwa i Miasta, udział Szczecina w Klastrze Morskim, to główne kierunki działań, o których poinformował Radę Miasta prezydent Piotr Krzystek.

W ocenie Prezydenta TF Silesia zarządzając terenami postoczniowymi, nie dąży do poprawy sytuacji firm tam funkcjonujących. Opinie przedsiębiorców jednoznacznie wskazują na brak stabilizacji gospodarczej, a jednym z wyrazów takiego stanu rzeczy jest choćby wprowadzanie nowych, wysokich opłat czy podpisywanie krótkoterminowych umów. Takie działania, zdecydowanie utrudniają im efektywną pracę i szanse na rozwój.

TF Silesia działa w wielu obszarach, przez co kontakt przedsiębiorców z zarządem jest utrudniony- powiedział prezydent Piotr Krzystek – Proponujemy, żeby doszło do powołania nowej spółki siedzibą w Szczecinie. Spółka ta, mogła by zostać wyodrębniona ze struktur TF Silesia. Można byłoby rozważać kwestie dotyczące całościowej lub częściowej komunalizacji spółki. Dzięki bliskości struktur nowej spółki w naszym mieście, o wiele łatwiejszy byłby kontakt z właścicielem terenów po  stoczni.

Prezydent dodał także iż planowanie jest w tej sprawie spotkanie z Rafałem Baniakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Kolejna propozycja prezydenta dotyczyła współpracy Miasta, jako partnera instytucjonalnego w Klastrze Morskim. Udział Szczecina w Klastrze, dałby większe możliwości przedsiębiorcom, którzy działają w jego ramach. Jedną z takich możliwości, jest udział młodzieży w praktycznej nauce zawodów stoczniowych. W Szczecinie brakuje wykwalifikowanych pracowników, spawaczy i monterów. Pracujemy nad utworzeniem klas przygotowujących młodzież do nauki zawodu, mamy deklaracje przedsiębiorców z klastra w zakresie organizacji praktyk – poinformował Piotr Krzystek.

Prezydent zwrócił również uwagę na fakt, że na rozwój terenów postoczniowych może mieć wpływ rozwój nowoczesnych technologii. Obecnie bardzo ciężko jest konkurować w dziedzinie produkcji z przedsiębiorstwami z innych państw. Dlatego Szczecin we współpracy z samorządem województwa podjęło działania zmierzające do utworzenia Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej.