Pierwsze warsztaty klastrowe – Szczecin

kw. 9, 2014 | Szczecin

1montwillklastroweWarsztaty Stowarzyszenia Zachodniopomorski KLASTER MORSKI zainaugurowały cykl spotkań dla przedsiębiorstw stowarzyszonych i nie tylko…

Na spotkanie, które zorganizowano 3 kwietnia br. na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, członka współzałożyciela ZpKM, przybyło wiele osób zainteresowanych tematyką przemysłu branży morskiej i usług portowych. Konkurencja, szybkozmienne otoczenie, potrzeba rozwoju naszego miasta i regionu, warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, kooperacja i współdziałanie, to tylko niektóre z haseł, wokół których toczyły się rozmowy, prezentacje i wystąpienia.

Dr inż. Andrzej Montwiłł, członek Zarządu ZpKM, w kilku słowach przywitał zebranych gości, poczym oddał głos dr hab. inż. Zofii Jóźwiak, prof. AM, dzięki uprzejmości której, zorganizowano warsztaty w nowej sali dydaktycznej budynku WI-ET przy ul. Henryka Pobożnego. Dziekan podkreśliła znaczenie integracji, innowacji i implementacji, które stanowią motto Zachodniopomorskiego KLASTRA MORSKIEGO.

Następnie, słowem wstępu, Prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Andrzej Podlasiński nakreślił główne kierunki działalności stowarzyszenia oraz poinformował o potrzebie organizowania cyklicznych spotkań klastrowych. Takie działania są konieczne, w celu poprawy kiepskiej sytuacji ekonomicznej w regionie. Należy wspólnie zwiększać udział członków ZpKM i pozostałych firm w produkcji oraz serwisach na rzecz przemysłu onshore i offshore oraz w branżach „oil&gas” i „wind power”. 1dpod

„Konkurujmy, ale i kooperujmy”, tymi słowami dr inż. Andrzej Montwiłł zaakcentował celowość zorganizowania warsztatów, jako jednego z elementów klastrowej siły. „Poznawajmy swoją wartość, pokazujmy swoją wartość, uczmy się”, kładł nacisk na konieczność integracji środowisk gospodarki morskiej, nie tylko w obszarach współpracy branżowej ale też szkolnictwa zawodowego i wyższego.

Zgodnie z założonym harmonogramem przystąpiono do prezentacji firm: STr Shipping and Trading, MEA – Stowarzyszenie Ekspertów Morskich, PSEW – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Prezentację firmy STr Shipping and Trading (www.str.com.pl), przedstawili Zbigniew Cenkier (członek Zarządu firmy) i Marcin Mrówczyński (dyrektor działu morskiego).

Firma STr rozpoczęła swoją działalność w 1988r. jako firma handlująca wyposażeniem okrętowym. Po dziesięciu latach poszerzono jej działalność w kierunku produkcji elementów stalowych. Aktualnie realizuje się w dziedzinach produkcji, obróbki skrawaniem oraz kompleksowym zaopatrzeniem statków. Po wielu latach działalności, to rodzinne przedsiębiorstwo obecnie zatrudnia 110 osób i dzieli się na dział morski i dział produkcyjny.

Ciekawą prezentację, bogatą w wiele zdjęć, przygotował kpt.ż.w. Edward Nastalczyk, członek Stowarzyszenia MEA (www.mea.szczecin.pl), które zrzesza i ustanawia ekspertów z szeroko pojmowanej gospodarki morskiej. Nadrzędnymi celami organizacji są: ekspertyzy i promowanie zawodu, integracja środowiska eksperta morskiego, wspieranie, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki morskiej, poprzez prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu sztauowania, mocowania ładunków w kontenerach, na statkach itp.

1dsaReprezentantki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (www.psew.pl): Oliwia Mróz, specjalista ds. morskiej energetyki wiatrowej wraz z Dorotą Berezą, specjalistą ds. marketingu, przedstawiły profil tej organizacji pozarządowej, która już od 15 lat aktywnie działa na rzecz sektora energetyki wiatrowej w Polsce, promując wykorzystanie wiatru jako źródła energii oraz uczestnicząc w pracach nad otoczeniem prawnym sektora. Jednym z priorytetów Stowarzyszenia jest morska energetyka wiatrowa. Technologia, w zakresie której region zachodniopomorski posiada ogromny potencjał przemysłowy, logistyczny i naukowy.

Kolejną prelegentką była Dorota Idziaszczyk, p/o dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie. CTTM wraz z ZpKM organizuje warsztaty „Cała naprzód ku innowacjom” podczas 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w dniach 12-14 czerwca 2014r.

Celem nadrzędnym tego dwudniowego Kongresu  jest inspiracja do współpracy z otoczeniem, do wprowadzania zmian i rozwoju, do umacniania potencjału regionu i zdobywania przewagi konkurencyjnej, do podejmowania wyzwań oraz do korzystania z dobrych narzędzi i praktyk.

Przedstawicielka CTTM zaprosiła przedsiębiorców, naukowców i samorządowców do uczestnictwa w warsztatach, podczas których będzie można zabrać głos w debacie i udoskonalić umiejętności pracy w grupie za pomocą narzędzia, jakim jest Business Model Generation CANVAS, czyli odtłuszczona wersja biznesplanu według określonych kategorii.

Więcej : http://kongresmorski.pl/wydarzenia-towarzyszace/warsztaty-cala-naprzod-ku-innowacjom/

Ostatnie wystąpienie tamtego dnia należało do Pawła Montwiłła, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w firmie Inspeo (http://inspeo.com). W prezentacji pt.: „Badanie wiedzy i kompetencji pracowników jako narzędzie efektywności biznesu” przedstawiono założenia przedsiębiorstwa, tj.: zarządzanie przez kompetencje (w tym katalogowanie i monitoring kompetencji), dostosowanie aplikacji ułatwiających proces rekrutacyjny, działalność z zakresu B+R (działalność badawcza i rozwojowa, przyp. aut.), badania satysfakcji pracowników i oceny rozwojowe.

Po wszystkich wystąpieniach organizatorzy zaprosili gości na poczęstunek, podczas którego można było również podyskutować w ramach „rozmów kuluarowych”.

Spotkania inicjowane przez Zachodniopomorski Klaster Morski stwarzają perspektywy nawiązywania współpracy firm. A wszystko po to, aby poznawać się, uczyć, dyskutować i planować oraz wypracowywać nowe kierunki działania samego Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego jak i koniecznego rozwoju przedsiębiorstw z naszego regionu i szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Karolina Wiśniewska