Pierwsze kroki na rynku morskim – mechanizmy wspierania przedsiębiorców

kw. 2, 2015 | Polskie nowości

1smartportcityW polskiej gospodarce morskiej działa  około 12 tys. przedsiębiorstw, kilka uczelni i instytutów naukowych. Blisko 90 tys. zatrudnionych w polskich firmach generuje przychody w wysokości prawie 25 mld zł. Przedsiębiorstwa działające w obszarze „niebieskiej gospodarki” należą do najbardziej innowacyjnych i są rozpoznawalne na rynku globalnym. Jedno miejsce pracy w porcie czy stoczni generuje około 25 miejsc pracy w gospodarce narodowej. Prof. Marek Grzybowski opisze inicjatywy Klastra Morskiego wspierające podmioty działające na rynku morskim.

Klaster Morski  uczestniczył w projektach realizowanych w ramach Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013: Stardust, Bothnian Green Logistics Corridor oraz Generation Balt, Go and Learn, gdzie wraz z bułgarskim partnerem brał udział w kreowaniu powiązań biznesowych przedsiębiorców z Polski i Bułgarii.

– Organizowaliśmy również panele dyskusyjne w trakcie Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku, na Malcie i w Bremie. W ramach programu Stardust współuczestniczyliśmy w organizowaniu współpracy klastrów morskich w Regionie Morza Bałtyckiego na rzecz innowacyjnych rozwiązań w transporcie morskim i rozwoju jednostek pływających przyjaznych dla środowiska.

Projekt Bothnian Green Logistics Corridor przyczynił się do wykreowania projektu Gdyńskiej Doliny Logistycznej. W ramach Generation Balt, Klaster dzielił się wiedzą jak organizujemy w ramach Polskiego Klastra Morskiego transfer wiedzy między nauką i biznesem. W czasie wizyt studyjnych w projekcie Go and Learn,  Klaster realizował transfer wiedzy między firmami flamandzkimi a polskimi w obszarze zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu. O innowacyjnych rozwiązaniach w edukacji i biznesie mówiono również na Europejskim Dniu Morza 2014 w Bremie. Innowacyjna gospodarka morska i technologie morskie w rozwoju Blue Economy były przewodnim tematem European Maritime Day 2014.

Seminarium przygotowane zostało przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni i zarząd Polskiego Klastra Morskiego, a prezentacje i dyskusja koncentrowały się nt. związków edukacji i działalności biznesowej w gospodarce morskiej. Odwołując się do ponad 90. lat doświadczeń Akademii Morskiej w Gdyni oraz rozwiązań Polskiego Klastra Morskiego prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, na przykładach z Polski przedstawił sposoby transferu wiedzy między uczelniami Pomorza a przedsiębiorstwami gospodarki morskiej. Do najczęstszych działań należą praktyki i spotkania  przedstawicieli kół naukowych z menadżerami firm, podejmowanie tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktoranckich ściśle powiązanych z praktyką oraz seminaria naukowe, w których uczestniczą przedstawiciele administracji, biznesu i nauki oraz organizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych.

– Istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój przemysłów morskich mogą być inteligentne specjalizacje – wojewódzkie i krajowe. W regionie pomorskim zespół naukowców i praktyków biznesu z inicjatywy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk opracował specjalizację SMART PORT & CITY – inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zapleczy, które są generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza. Niestety nie mamy morskiej inteligentnej specjalizacji krajowej. Proces tworzenie tej specjalizacji „przespały” środowiska naukowe i urzędy marszałkowskie oraz przedstawiciele biznesu i pomorscy politycy.

Polskie firmy świetnie dostosowują się do zmian na rynku. Branża morska wymaga nieustannego wdrażania innowacji technicznych, procesowych i organizacyjnych. Nowe technologie narzucane są wymaganiami wynikającymi z oczekiwań klienta dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości obsługi w łańcuchach logistycznych w transporcie, wymaganiach ekologicznych w offshore oraz jakości produkcji żywności na farmach rybnych. Postęp w przemysłach morskich wymusza na personelu ciągłego uczenia się.  Wsparcie państwa zarówno w obszarze rozwoju nauki, nowych technologii jak i edukacji jest na poziomie całkowicie niezadowalającym. W efekcie Polska w Regionie Morza Bałtyckiego jest w ogonie społeczeństw innowacyjnych, a w Unii Europejskiej znajduje się na czwartym miejscu od końca. Od krajów skandynawskich dzieli nas przepaść. Wynika to głównie z rozproszenia zasobów i złego zarządzania środkami na badania i rozwój przez administrację. Przyczynia się do tego między innymi „chory” system przetargów publicznych. Nie korzystamy z doświadczeń Niemiec i krajów skandynawskich, które mają świetny system zagospodarowania zarówno kapitału ludzkiego naukowców i pracowników badawczych jak i zarządzania funduszami na badania i rozwój.

Przykładem sturt-upu, który z powodzeniem rozwinął swoją działalność od projektu do innowacyjnej działalności gospodarczej jest firma Enamor, założona ponad 20 lat temu przez pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. Dzisiaj jest liczącą się na rynku firmą produkcyjną i handlową specjalizującą się w opracowywaniu, oraz wdrażaniu rozwiązań technicznych dla klientów z branży morskiej oraz przemysłu obronnego. Ze względu na swoje korzenie firma znakomicie łączy działalność  badawczo-rozwojową w branży morskiej z produkcją najwyższej klasy  urządzeń i systemów elektroniki morskiej. Wysokiej klasy personel prowadzi również specjalistyczne ekspertyzy techniczne oraz zapewnia usługi serwisowe, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń, które zmieniają się w równie szybko jak smartfony. Firma koncentruje się na najnowszych technologiach i zapewnia między innymi dostawy urządzeń i systemów elektroniki, nawigacji i automatyki okrętowej oraz lotniczej.

M.O.

1amorza i oceany PNG logo big