Pierwsza umowa licencyjna na wynalazek wart ponad 250 000 €

lip 9, 2013 | Akademia Morska Szczecin

1akamorAkademia Morska w Szczecinie jako pierwsza na Pomorzu Zachodnim udzieliła licencji swoim pracownikom naukowym –  twórcom technologii wycenionej na ponad 250 000 euro. Licencja umożliwi im utworzenie wraz z partnerem biznesowym spółki i wprowadzenie technologii w postaci produktu na rynek.

Umowa licencyjna podpisana została pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a zespołem pracowników naukowych – twórców systemu NAVDEC (nawigacyjny system wspomagania decyzji). By udzielić licencji konieczna była zgoda Ministerstwa Skarbu na dysponowanie ww. technologią, którą to zgodę uczelnia uzyskała dopełniając szeregu wymagań formalnych.

Kolejnym krokiem jest założenie przez twórców systemu i inwestora – Polską Fundację Przedsiębiorczości – spółki prawa handlowego, co będzie miało miejsce za kilka miesięcy. Nowo powstała spółka zajmie się komercjalizacją wynalazku i wprowadzeniem produktu na rynek.

Zespół naukowców tworzy 11 pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy pracują pod kierownictwem dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego.

——————————————————————
NAVDEC – nawigacyjny system wspomagania decyzji

To pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które obok funkcji informacyjnych realizuje zadania typowe dla systemów wspomagania decyzji. NAVDEC jest uzupełnieniem wyposażenia nawigacyjnego statku. Ma za zadanie obserwację statku własnego i otoczenia oraz rejestrację informacji o sytuacji nawigacyjnej. Na tej podstawie przeprowadza identyfikację i ocenę sytuacji nawigacyjnej oraz wyznacza proponowane rozwiązania (decyzje), zapewniające bezpieczną żeglugę. Jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga współdziałania ze standardowymi urządzeniami i systemami montowanymi na statku, np.: log, żyrokompas, systemy antykolizyjne, automatyczny system identyfikacji (AIS). Prezentuje na wspólnym ekranie informacje batymetryczne z mapy elektronicznej, obraz sytuacji nawodnej uzyskanej np. z radaru, informacje o pozycjach obiektów uzyskane z systemu AIS oraz wyznacza i przedstawia nawigatorowi parametry ruchu i parametry zbliżenia obiektów. Jednocześnie realizuje fuzję danych dotyczących obiektu własnego oraz obiektów obcych otrzymanych z alternatywnych źródeł (ARPA, AIS).

Kolejną innowacyjną funkcją, którą realizuje NAVDEC jest analiza i ocena sytuacji nawigacyjnej w stosunku do wszystkich lub wybranych obiektów w odległości 8 mil morskich. To jeden z etapów procesu decyzyjnego, który do tej pory jest realizowany głównie przez nawigatora (w ocenie sytuacji nawigacyjnej nawigator musi uwzględnić obowiązujące przepisy). Dzięki systemowi NAVDEC nawigator na bieżąco informowany jest o ocenie sytuacji nawigacyjnej i z jakiego prawidła to wynika (system uwzględnia przy tym Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej, zasady dobrej praktyki morskiej, kryteria stosowane przez ekspertów nawigatorów). Obok konkretnej propozycji rozwiązania wyznaczane są te wszystkie, które są zgodne z przepisami. W przypadku, gdy sytuacja jest zakwalifikowana jako kolizyjna nawigator wyznacza manewr bezpieczny, tj. rozwiązujący daną sytuację, określa rodzaj manewru oraz jego parametry. Proponowane rozwiązania, uzupełnione objaśnieniami nie wyręczają nawigatora, ale ułatwiają podjęcie mu decyzji.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Zastosowanie NAVDEC-u na jednostkach pływających i w ośrodkach lądowych – jako samodzielny system, jak i moduł istniejących systemów nawigacyjnych. Główne obszary zastosowań to:
– wspomaganie decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych – statkowy system wspomagania decyzji instalowany na mostku nawigacyjnym (na jednostkach komercyjnych i rekreacyjnych),
– wspomaganie decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych, jako element systemów nadzoru i kontroli ruchu statków w ośrodkach lądowych;
– analiza i ocena wypadków nawigacyjnych w żegludze morskiej i śródlądowej – system przeznaczony dla ekspertów Izb Morskich;
– szkolenie kadr oficerskich dla żeglugi w zakresie Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej.

POZYTYWNA OCENA SPECJALISTÓW

Osoby weryfikujące system (m.in. przewodniczący Podkomitetu ds. stateczności linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich Międzynarodowej Organizacji Morskiej, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, dyrekcja Urzędu Morskiego w Szczecinie, kapitanowie żeglugi wielkiej) jednoznacznie podkreślały, że oddanie w ręce nawigatorów takiego narzędzia, istotnie przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żeglugi i obniżeniu ryzyka wypadków morskich.

KORZYŚCI

System NAVDEC przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żeglugi i umożliwi obniżenie ryzyka wypadków morskich. Korzyściami stąd wynikającymi są:
– korzyści społeczne związane z utratą zdrowia i życia członków załóg i pasażerów na statkach morskich,
– korzyści materialne związane z ograniczeniem strat ładunków, uszkodzeń i zatonięć statków;
– ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom ekologicznym, będących skutkiem kolizji statków przewożących ładunki niebezpieczne.