PGNiG SA rozpoczęło wydobycie w Norwegii

sty 4, 2013 | Polskie nowości

pgnig31 grudnia 2012 uruchomione zostało wydobycie ropy i gazu ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PGNiG posiada 11,92% udziałów w złożu, a jego operatorem jest BP. W ten sposób PGNiG stało się pierwszą polską spółką ze znaczącym wydobyciem ropy i gazu w ramach międzynarodowego projektu. To również pierwszy morski projekt wydobywczy PGNiG.

Wydobycie PGNiG w Norwegii wyniesie w 2013 roku ok. 370 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami oraz ok. 0,3 mld m3 gazu. W 2014 roku planuje się wzrost wydobycia, ponieważ I kwartał 2013 wykorzystany będzie do rozruchu produkcji i sekwencyjnego włączania poszczególnych odwiertów do eksploatacji.

„Wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z własnych złóż jest jednym ze strategicznych celów PGNiG. Rozpoczęcie produkcji ze złoża Skarv ma dla nas szczególne znaczenie. Po pierwsze, Norwegia to priorytetowy obszar zagranicznej ekspansji. Po drugie dzięki złożu Skarv znacznie zwiększy się wydobycie ropy naftowej, więc poprawi się rentowność Spółki, a to dobra informacja dla akcjonariuszy” – powiedziała Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG SA.

PGNiG SA poprzez swoją spółkę PGNiG Norway posiada ok.11,92% udziałów w projekcie Skarv. Operatorem złoża jest BP Norge, a pozostali partnerzy w projekcie to Statoil Petroleum oraz E.ON E&P Norge.

Złoże Skarv położone jest na Morzu Norweskim, około 210 km na zachód od wybrzeża Norwegii, gdzie głębokość wody waha się pomiędzy 350 a 450 m. Złoże zostało odkryte w 1998 roku, a jego szacunkowe zasoby wydobywalne wynoszą ok. 13 mln ton ropy, 5,7 mln ton NGL i 43 mld m3 gazu. Koncesje wokół złoża Skarv posiadają znaczny potencjał do dalszych poszukiwań ropy i gazu.

Zagospodarowanie złoża odbywa się przy pomocy nowej geostacjonarnej pływającej platformy produkcyjnej FPSO. Jest to największe tego typu urządzenie na świecie operujące w trudnych warunkach pogodowych. Gaz ziemny z FPSO transportowany będzie poprzez istniejący system podmorskich gazociągów bezpośrednio na rynek europejski.

Zagospodarowanie złoża Skarv to jeden z największych projektów inwestycyjnych w ostatnich latach w Norwegii. To również pierwszy zagraniczny projekt w Grupie PGNiG, który przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

Geir Kvael, dyrektor zarządzający PGNiG Norway powiedział: „Przy obecnych cenach rynkowych, planowane przychody w ciągu następnych trzech lat wyniosą ok. 400- 500 milionów USD rocznie. Należy również dodać, że przychody będą generowane przy stosunkowo niewielkich kosztach własnych i braku obciążeń podatkowych w pierwszych latach produkcji.”

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego prowadzi założona w 2007 roku spółka PGNiG Norway. Jedynym udziałowcem spółki jest PGNiG SA, a kapitał zakładowy wynosi 1,09 mld koron norweskich (NOK). Spółka posiada obecnie udziały w 10 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie. Głównym aktywem spółki są udziały w złożu Skarv. PGNiG SA kupiło je w 2007 r. od ExxonMobil. Całkowite zasoby, których właścicielem jest PGNiG Norway wynoszą 68,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Dotychczas PGNiG Norway zainwestowało w projekt Skarv około 1,1 mld USD (włączając cenę zakupu), które pochodziły od PGNiG SA oraz banków w tym w ramach kredytu RBL (Reserved Based Loan – „kredyt w oparciu o rezerwy”) o wartości 400 mln USD.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik Prasowy PGNiG SA