PERN „Przyjaźń” S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisały umowę dzierżawy gruntu

kwi 11, 2013 | Polskie nowości

1pernzmpgPERN „Przyjaźń” S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisały dziś umowę dzierżawy portowego gruntu, na którym zostanie wybudowany Terminal Naftowy. W ten sposób sfinalizowało się porozumienie wstępne zawarte 27 listopada 2012r.

Umowa, obejmująca 28 hektarów powierzchni na terenie ZMPG S.A., opiewa na 30 lat i określa szczegółowo relacje między stronami w zakresie posadowienia i użytkowania całej infrastruktury Terminalu. Przewiduje też możliwość objęcia jego granic – celem zwiększenia konkurencyjności flagowej inwestycji PERN – prawami Wolnego Obszaru Celnego.

Na terenie dzierżawionym pod budowę Terminalu powstanie około 20 zbiorników na ropę  i produkty ropopochodne o pojemności ok. 700 tys. m3 z infrastrukturą techniczną, torami, bocznicą kolejową, rurociągami i budynkami. Terminal Naftowy będzie wyposażony w urządzenia do obsługi kilku rodzajów produktów: wielu gatunków ropy naftowej, oleju napędowego, benzyn, benzyn lotniczych i produktów chemicznych. Wszystko z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska naturalnego.
 
Umowę podpisali: w imieniu PERN „Przyjaźń” S.A. Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu oraz Sławomir Stachowicz, Członek Zarządu i Dyrektor Biura Przesyłu Ropy i Paliw, natomiast w imieniu ZMPG S.A. – stanowiący Jednoosobowy Zarząd – Jerzy Melaniuk oraz kierujący Działem Koordynacji Inwestycji Jerzy Lebiedź, prokurent.