PCS może poprawić konkurencyjność polskich portów

wrz 9, 2013 | Polskie nowości

1PCSKonieczne jest jak najszybsze wprowadzenie w Polsce platformy elektronicznego obiegu dokumentów w portach, zwanego Port Community Systems (PCS).

Wymaga tego od nas Unia Europejska, której dyrektywa 2010/65 wyznacza maksymalny termin wdrożenia PCS do 1 czerwca 2015 r. Ale wymaga tego przede wszystkim polski interes gospodarczy, mówiono podczas debaty w tej sprawie na targch BaltExpo.

Ten rodzaj platformy elektronicznej integruje pracę wszystkich służb i spółek portowych, odpowiedzialnych za odprawę ładunku, pozwalając na bezpieczną i szybką wymianę informacji i przesyłanie dokumentów. Systemy PCS związany jest więc ściśle z ideą „jednego okienka”, tj. założenia, że informacje i dokumenty, mające trafić do wielu różnych podmiotów (Inspekcja Weterynaryjna, Służba Celna, itp.) składane są w jednym punkcie.

Wprowadzenie PCS przynosi zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu obsługi ładunków w porcie, co podkreśla wielu gestorów ładunków, narzekających na relatywnie długie odprawy w polskich portach. Znika też konieczność fizycznego przesyłania dokumentów pomiędzy kolejnymi podmiotami.

W efekcie, powinno to przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności naszych portów wobec portów z zachodu Europy, jak Hamburg czy Rotterdam. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, w samym tylko Hamburgu odprawianych jest co roku 600 tys. TEU polskich ładunków. Jako port graniczny dla UE, tam też zostaje część wpływów z ceł.

– Termin uruchomienia do połowy 2015 roku PCS wciąż jest realny, aczkolwiek wymaga energicznego działania i zgody wszystkich uczestników obrotu w polskich portach, przy życzliwym i pomocnym wsparciu różnych resortów, na czele w Ministerstwem Finansów – powiedział Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. – Już teraz, w założeniach IV pakietu deregulacyjnego, zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki, znalazł się zapis o nieprzekraczalnym 24. Godzinnym terminie odprawy ładunku, ale jest to niewykonalne bez sprawnego i nowoczesnego obiegu informacji, który zapewni PCS.

Konieczne jest też określenie podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie systemu, niezależnego od poszczególnych interesariuszy.

Największe trudności, na jakie wskazywali uczestnicy spotkania, to zakres projektu, zapewnienie jego finansowania oraz problemy z integracją systemów części instytucji kontrolnych, takich jak Inspekcja Weterynaryjna czy IJHARS.

 

Źródło: wnp.pl