PCC SE zakłada joint venture z rosyjską spółką JSC Schekinazot…

cze 22, 2012 | PCC

PCC22062012Duisburg / Brzeg Dolny, 22 czerwca 2012 r. – Spółki PCC SE z Duisburga (Niemcy) i JSC Shchekinoazot z Pierwomajska koło Szczekina (Rosja) zrobiły pierwszy krok na drodze do wytwarzania wysokiej jakości eteru dimetylowego (DME) w Rosji, powołując do życia spółkę joint venture „DME Aerosol”.

Odpowiednie umowy zostały podpisane 18 czerwca 2012 roku w Brzegu Dolnym na terenie zakładów PCC Rokita SA. DME ma zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym np. jako gaz pędny w sprayach aerozolowych, ale także do produkcji budowlanych pianek poliuretanowych (Piany 1K-PU). Zakład o rocznej zdolności produkcyjnej 20 tys. ton, zostanie zbudowany na terenie należącym do partnera tj. Shchekinoazot JSC. Rosyjska firma chemiczna ma swoją siedzibę w obwodzie tulskim, ok. 180 km na południe od Moskwy. Uruchomienie produkcji jest planowane na 2014 rok. Dzięki nowoczesnej instalacji do wytwarzania metanolu, JSC Shchekinoazot może zapewnić stabilną bazę surowcową dla planowanej produkcji DME. Nowa instalacja do produkcji DME o jakości aerosolowej powstanie w oparciu o najnowsze technologie, opracowane przez międzynarodową firmę, lidera w tym segmencie rynku.  

– Pokładamy duże nadzieje we współpracy z tak renomowaną firmą, jaką jest Shchekinoazot, która dzięki budowie instalacji DME istotnie rozszerzy swoją ofertę – mówi Waldemar Preussner, Przewodniczący Rady Administrującej PCC SE.

– PCC wnosi do spółki joint venture wiedzę o produkcji DME oraz znajomość rynku. Nowatorska technologia, doświadczenie i wiedza, istniejące zdolności produkcyjne oraz zalety lokalizacyjne nowej instalacji DME tworzą silne podstawy do osiągnięcia sukcesu.

– Dla nas istotne znaczenie ma to, że pozyskaliśmy jako partnera do joint venture dużą europejską spółkę, która konsekwentnie pracuje nad doskonaleniem nowych technologii. Po oddaniu do użytku nowej instalacji, spółka DME Aerosol będzie w stanie zaoferować klientom produkt wysokiej jakości. Ponadto Rosja dysponuje bogatymi zasobami naturalnymi i w dalszym ciągu jest dynamicznie rozwijającym się rynkiem – podkreśla Boris A. Sokol, prezes JSC Shchekinoazot

– Dobra infrastruktura transportowa w obwodzie tulskim i relatywnie niewielka odległość tego regionu od najważniejszych rynków Europy Wschodniej są idealną bazą dla działalności biznesowej spółki joint venture DME Aerosol –  dodają Sokol i Preussner. –  Jako europejscy partnerzy produkujący DME do kosmetyków oraz pianek PUR, rynkami docelowymi są Europa Wschodnia, Rosja oraz kraje WNP – mówi Waldemar Preussner.

Krótki profil PCC SE:

PCC to działająca w skali międzynarodowej grupa spółek pod kierownictwem holdingu PCC SE z siedzibą w Duisburgu. PCC zatrudnia w kraju i zagranicą około 2,3 tys. pracowników. Grupa generuje przychody w trzech pionach: Chemii, Energii i Logistyce. W roku 2011 osiągnęła przychody w wysokości 614,8 mln euro. Do Pionu Chemii Grupy PCC należy jeden z największych zakładów chemicznych w Polsce. PCC wytwarza w swoich zakładach koło Wrocławia substancje chemiczne takie jak: poliole (do produkcji pianek), chlor, środki powierzchniowo czynne (aktywne składniki środków czyszczących) i dodatki do tworzyw sztucznych (plastyfikatory, uniepalniacze), głównie dla branży motoryzacyjnej i meblowej oraz dla producentów detergentów i tworzyw sztucznych. Przykładowo, specjalistyczny poliol „Rokopol iPol ®“ służy do produkcji głównego składnika specjalistycznych pianek, które z kolej wykorzystywane są do produkcji wygodnych materaców z tzw. zimnych pianek. Pion Energii PCC koncentruje się głównie na projektach budowy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz na instalacjach kogeneracyjnych, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Poprzez budowę małych, proekologicznych elektrowni wodnych na Bałkanach, PCC angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. W Pionie Logistyki, PCC rozwija działalność w zakresie logistyki kontenerowej w Polsce i kontynuuje budowę grupy logistyki kolejowej w Rosji.

Krótki profil JSC ShchekinoAzot:

JSC Shchekinoazot z siedzibą w Pierwomajskim, w obwodzie tulskim (Rosja), jest jedną z wiodących firm chemicznych Rosji. Oprócz metanolu, główne rodzaje wytwarzanych produktów to kaprolaktam i kwas siarkowy. Ok. 70% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu. W ubiegłym roku firma oddała do użytku swoją największą inwestycję – najnowocześniejszą instalację do produkcji metanolu w Rosji. Nowa instalacja o nazwie M-450 może wytwarzać rocznie 450 tys. ton tego produktu.  

Monika Konsor – Fąferek