PARLAMENT EUROPEJSKI ELIMINUJE WIĘKSZOŚĆ SZKODLIWYCH DOPŁAT DO RYBOŁÓWSTWA

paź 24, 2013 | Rybołóstwo

1rybkiWczoraj, po niemal dwuletnich negocjacjach, Parlament Europejski zakończył prace nad mechanizmem finansowym Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Podczas głosowania nad nowym Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EMFR), członkowie Europarlamentu odrzucili propozycje wsparcia dla budowy nowych łodzi, które negatywnie wpłynęłyby na środowisko morskie, podwoili alokacje na zbieranie danych i kontrolę oraz poparli zapisy uzależniające otrzymanie środków z EMFR od przestrzegania zasad WPRyb. Oceana zawiedziona jest jednak, że przegłosowano także szkodliwe dopłaty na nowe silniki i tymczasowe zaprzestanie połowów, które w oczywisty sposób wspierać mogą przełowienie.

“Europosłowie pokazali dużo dobrej woli podczas dzisiejszego głosowania. Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze zwiększenia wydatków na kluczowe programy zbierania danych naukowych i kontroli” powiedział Xavier Pastor, dyrektor wykonawczy organizacji Oceana w Europie. “Niestety, przegłosowali oni także kilka szkodliwych zapisów. Wsparcie finansowe na nowe silniki czy tymczasowe zaprzestanie połowów w żaden sposób nie przyczyni się do odbudowy zasobów morskich i zwiększania rentowności sektora.”

Oceana jest szczególnie zadowolona z przegłosowania następujących zapisów:

●      Definicje rybołówstwa na małą skalę i rybołowstwa przybrzeżnego nie obejmą trawlerów

●      Dopłaty unijne nie będą wypłacane operatorom uwikłanym w nielegalne praktyki połowowe

●      Ze środków z EMFR nie będzie finansowana budowa nowych łodzi

●      Fundusze unijne zostaną przeznaczone na wsparcie i zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

●      Odpowienie środki zostanę przeznaczone na zbieranie danych naukowych oraz kontrolę rybołówstwa

●      Państwa członkowskie zostaną zobligowane do przeprowadzenia szczegółowej oceny równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi zasobami

“Dzisiejsze głosowanie dało jasny sygnał Ministrom ds. Rybołowstwa – nadchodzą istotne zmiany w sposobie finansowania sektora. Nie będzie więcej wypłat dla operatorów łamiących prawo”, dodał Andrzej Białaś, doradca ds. polityki UE w Oceanie. “Zachęcamy Radę Ministrów do kontynuowania reformy zapewniającej odbudowę zasobów oraz zrównoważone i stabilne rybołówstwo.”

Negocjacje trójstronne pomiędzy Parlamentem, Radą Ministrów a Komisją Europejską rozstrzygną o dalszych losach Funduszu.