Padł nowy rekord polskiej gospodarki morskiej

lis 30, 2015 | Port Gdańsk

1abcpg2015rekord

W miniony piątek padł nowy rekord przeładunkowy w historii polskiej gospodarki morskiej, który, dla przypomnienia, wynosił dotąd 32,3 mln ton w skali roku. Taki właśnie wolumen obsłużony został w roku ubiegłym przy nabrzeżach Portu Gdańsk.

Ten rok, pomimo trudnej sytuacji na rynku żeglugowym, okazał się dla Portu Gdańsk niezwykle udany, bowiem na dzień dzisiejszy łączny tonaż ładunków obsłużonych w Porcie Gdańsk wynosi już 32,5 mln ton, a do końca roku pozostał jeszcze jeden pełny miesiąc.

Spodziewać się zatem można, że rok 2015 w Porcie Gdańsk uda się zamknąć wynikiem przekraczającym nawet 35 mln ton, tj. rezultatem jakiego jeszcze nigdy dotąd nie udało się osiągnąć żadnemu polskiemu portowi.

Już po pełnym podsumowaniu minionych 10 miesięcy, Port Gdańsk zanotował wielkość przeładunków przekraczających założony na ten okres plan o blisko 11% oraz wynik rekordowego roku 2014 o ponad 13%. Tak świetnego rezultatu upatrywać należy w niezwykle prężnej działalności terminali przeładunkowych zlokalizowanych w Porcie Gdańsk i inwestycjach realizowanych na terenach portowych.

Rok 2015 to bez wątpienia szczególnie udany okres dla przeładunku towarów z grupy paliwa płynne oraz drobnica, w tym kontenery w ujęciu tonażowym. Pierwsza z wymienionych grup w roku bieżącym zanotowała, na ten moment roku, około 20-procentowy wzrost względem 2014 roku, tymczasem w grupie drobnica udało się przekroczyć ubiegłoroczny rekordowy wynik o ok. 4%.

Nie bez znaczenia pozostają także przeładunki węgla, które w ciągu minionych miesięcy tego roku były blisko 30% lepsze niż w roku 2014.

Na pełne podsumowanie 12 miesięcy jest jeszcze zbyt wcześnie, niemniej jednak, 2015 rok bez wątpienia przejdzie do historii jako kolejny, trzeci już z rzędu okres, kiedy Portowi Gdańsk udaje się pobić kolejne rekordy.

Biorąc pod uwagę trwające w porcie inwestycje, w tym rozbudowujący się terminal kontenerowy DCT, zapowiadany nowy terminal masowy spółki OT Logistics, kończącą się budowę terminalu naftowego spółki PERN, czy też zakończone inwestycje na Bazie Paliw Płynnych (nowe stanowisko do obsługi statków T1), kończącą się rozbudowę terminalu intermodalnego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, czy trwającą modernizację linii kolejowej 226, w tym budowę nowego mostu kolejowego do Portu Gdańsk oraz szereg innych ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, spodziewać się należy, że rok 2015 nie pozostanie ostatnim rekordowym rokiem dla Portu Gdańsk i jego interesariuszy.

Ambitne prognozy przeładunkowe zapowiadane w strategii rozwoju Portu Gdańsk na kolejne lata, w tym spodziewane potrojenie wolumenu ładunkowego w ciągu kolejnej dekady, zaczynają nabierać realnego i wymiernego kształtu. Zmieniająca się geografia transportu, sukcesywnie staje się faktem.

Port Gdańsk